Congresul Asociaţiei Obștești „Asociația Judecătorilor din Republica Moldova”

1. Congresul Asociaţiei Judecătorilor din Republica Moldova este autoritatea supremă a Asociaţiei Judecătorilor din Republica Moldova şi îi determină politica.

2. Congresul Asociaţiei Judecătorilor din Republica Moldova se întruneşte în funcţie de necesităţi, dar nu mai rar decât o dată pe an.

3. Congresele Asociaţiei Judecătorilor din Republica Moldova sunt publice şi sunt convocate de către Consiliul Executiv al Asociaţiei Judecătorilor din Republica Moldova prin expedierea avizului despre întrunire tuturor membrilor Asociaţiei Judecătorilor din Republica Moldova cu cel puţin 14 zile înainte. Avizul despre şedinţă conţine subiectele din agendă ce urmează a fi discutate, precum şi toate propunerile din agendă pe care Congresul trebuie să le supună votării.

4. La iniţiativa Consiliului Executiv al Asociaţiei Judecătorilor din Republica Moldova, precum şi la cererea a cel puţin 1/5 din membrii săi se poate convoca şedinţa extraordinară a Asociaţiei Judecătorilor din Republica Moldova.

5. Toţi membrii Asociaţiei Judecătorilor din Republica Moldova au dreptul să ia parte la Congresul Asociaţiei Judecătorilor din Republica Moldova.

6. Hotărârile Congresului Asociaţiei Judecătorilor din Republica Moldova se adoptă cu majoritatea simplă de voturi a celor prezenţi, dacă prezentul Statut nu dispune altfel.

7. Congresul Asociaţiei Judecătorilor din Republica Moldova are dreptul să pună în discuţie toate problemele ce cad sub incidenţa scopului şi obiectivelor Asociaţiei Judecătorilor din Republica Moldova.

1) Aprobarea Raportului Anual de activitate a Consiliului Executiv al Asociaţiei Judecătorilor din Republica Moldova.

2) Aprobarea concluziei cu privire la Raportul Financiar, întocmit de Comisia de Revizie şi Control.

3) Aprobarea bugetului Asociaţiei Judecătorilor din Republica Moldova.

4) Aprobarea chestiunilor de politică generală a Asociaţiei Judecătorilor din Republica Moldova şi a programelor complexe de lungă durată ale Asociaţiei Judecătorilor din Republica Moldova.

5) Adoptarea şi modificarea Statutului Asociaţiei Judecătorilor din Republica Moldova. Pentru modificarea Statutului Asociaţiei Judecătorilor din Republica Moldova este necesar votul a cel puţin 2/3 din numărul membrilor prezenţi la şedinţa Congresului Asociaţiei Judecătorilor din Republica Moldova.

6) Alegerea Preşedintelui Asociaţiei Judecătorilor din Republica Moldova;

7) Alegerea membrilor în Consiliul Executiv şi în Comisia de Revizie şi Control a Asociaţiei Judecătorilor din Republica Moldova.

8) Adoptarea deciziei cu privire la calitatea de membru al Asociaţiei Judecătorilor din Republica Moldova în organizaţii internaţionale judecătoreşti.

9) Hotărârea cu privire la propunerile de acordare a calităţii de membru de onoare.

10) Audierea cazurilor de retragere a calităţii de membru în procedura de apel.

11) Aprobarea Codului de etică al membrilor Asociaţiei Judecătorilor din Republica Moldova.

12) Instituirea fondurilor de ajutor reciproc.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.


*

53 − 45 =