Despre AJM

Asociaţia Judecătorilor din Republica Moldova este o asociaţie profesională, obştească, neguvernamentală, non-politică, benevolă, autonomă, care activează pe întreg teritoriul Republicii Moldova şi care este deschisă aderării tuturor judecătorilor Republicii Moldova, precum şi a altor persoane, după cum stipulează prezentul Statut al Asociaţiei Judecătorilor din RM.

Asociaţia Judecătorilor din RM a fost fondată la 25 iunie 1994 pentru o perioadă nelimitată de timp.
Evenimentele importante:

25 iunie 1995 – La congresul I al judecătorilor din Republica Moldova a fost constituită Asociaţia Judecătorilor din Republica Moldova, care este o asociaţie benevolă, autonomă, non-politică şi non-guvernamentală.

Preşedintele Asociaţiei Judecătorilor din Republica Moldova a fost ales Dl Nicolae Timofti, care a exercitat funcţiile de preşedinte al Asociaţiei pînă în anul 2005.

21 februarie 1996 – Prin hotărîrea Congresului II Extraordinar al Asociaţiei Judecătorilor din Republica Moldova, pentru asigurarea reală a independenţei puterii judiciare a fost reconfirmată propunerea ca pe lîngă Consiliul Superior al Magistraturii să fie constituit Organul Executiv al Consiliului – Departamentul Administrării Judecătoreşti, care va asigura condiţii pentru buna funcţionare a instanţelor judecătoreşti, va întreprinde măsuri pentru asigurarea lor cu cadre, resurse materiale, tehnice şi financiare, precum şi pentru organizarea activităţii lor. Congresul a făcut apel, către organele cu drept la iniţiativă legislativă de a face propuneri în vederea modificării legislaţiei în vigoare, care reglementează activitatea instanţelor judecătoreşti, în scopul formării Departamentului Administrării Judecătoreşti. În acelaşi timp congresul a susţinut sesizarea Curţii Supreme de Justiţie către Curtea Constituţională despre constituţionalitatea Legii cu privire la Consiliul Superior al Magistraturii.

28 iunie 1997 – De către Congresul nr. IV al judecătorilor a fost adoptată o adresare către cetăţenii RM privind situaţia înfăptuirii justiţiei în ţară.

04 noiembrie 2000 – Prin Hotărîrea Congresului AJRM s-a hotărît a cere Parlamentului să revină la discutarea şi votarea proiectului de lege privind crearea Departamentului Organelor Judecătoreşti pe lîngă Consiliul Superior al Magistraturii şi transmiterea în cadrul acestuia a statelor structurii Ministerului Justiţiei care exercită funcţiile asigurării organizatorice, materiale şi financiare ale judecătorilor, tribunalelor şi Curţii de Apel.

03 noiembrie 2001 – Prin Hotărîrea Congresului al IX-lea al Asociaţiei Judecătorilor din Republica Moldova a fost aprobat conţinutul noului Statut al Asociaţiei Judecătorilor din Republica Moldova.

2001 – Congresul AJRM s-a adresat către Consiliul Superior al Magistraturii, Guvernul Republicii Moldova, Ministrul Justiţiei cu privire la rezolvarea problemei ce ţine de condiţiile în care activează un şir de judecătorii şi întreprinderea măsurilor pentru crearea condiţiilor necesare îndeplinirii obligaţiunilor în conformitate cu legislaţia RM.

2002 – Congresul Asociaţiei Judecătorilor din RM a solicitat Plenului Curţii Supreme de Justiţie, Ministrului Justiţiei, Procurorului General, Judecătoriei Economice şi Avocaţilor Parlamentari să sesizeze Curtea Constituţională întru efectuarea controlului constituţionalităţii a unor prevederi a Legii cu privire la statutul judecătorului, Legii cu privire la Consiliul Superior al Magistraturii şi a Legii privind organizarea judecătorească.

2005 – În calitate de preşedintele Asociaţiei Judecătorilor din RM a fost ales Dl Mihai Poalelungi. La 12 martie 2008 Dl M. Poalelungi a demisionat, în legătură cu faptul numirii sale în funcţie de judecător la Curtea Europeană a Drepturilor Omului.

În cadrul Asociaţiei Judecătorilor din Republica Moldova a fost ales preşedintele-interimar – Dl Tudor Popovici.

2008 – În urma totalizării rezultatelor concursului „Cea mai bună instanţă de judecată, cel mai bun preşedinte şi cel mai bun judecător” s-a hotărît:

– cea mai bună instanţă judecătorească pentru anul 2008 – Curtea de Apel Bălţi;
– cel mai bun preşedinte al instanţei judecătoreşti – Ion Druţă;
– cel mai bun judecător – Dumitru Mardari.

Decembrie 2008 – A avut loc Conferinţa internaţională organizată de Asociaţia Judecătorilor din Republica Moldova şi Asociaţia a Judecătorilor şi procurorilor pentru democraţie şi Drepturile Omului, cu tematica:

– Statul de drept şi independenţa justiţiei – pilonii culturii juridice europene;
– Standardele Internaţionale privind poziţia judecătorilor într-o societate democratică şi importanţa poziţiei procurorilor în asigurarea independenţei justiţiei

29 noiembrie 2008 – În calitate de preşedinte al Asociaţiei a fost ales Dl Tudor Popovici.

5 iunie 2010 – Preşedintele Asociaţiei Judecătorilor din RM, Dl Tudor Popovici, a demisionat.

În prezent funcţiile preşedintelui Asociaţiei Judecătorilor din RM sunt exercitate de către vicepreşedintele AJRM – Dl Ion Druţă.

Preşedintele Asociaţiei urmează a fi ales la următorul Congres al Asociaţiei Judecătorilor din Republica Moldova.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.


*

− 3 = 1