Prima pagina » Proiecte

Şedinţa Consiliului de monitorizare a implementării reformelor în justiţie (20.02.2013)

20.02.2013, orele 15.00 Implementarea reformelor în justiţia Republicii Moldova – realizări şi perspective – Component Procedură Penală   AGENDA DE LUCRU   1.     Medierea 2.     Renunțarea la învinuire și modificarea învinuirii 3.     Adoptarea și pronunțarea hotărîrilor judecătorești 4.     Preblemele rejudecării cauzelor penale

Şedinţa Consiliului de monitorizare a implementării reformelor în justiţie (13.02.2013)

13.02.2013, orele 15.00 Implementarea reformelor în justiţia Republicii Moldova – realizări şi perspective – Component Procedură Penală   AGENDA DE LUCRU   1.     Activitatea specială de investigații (interceptarea convorbirilor, etc.) 2.     Audierea martorilor cu aplicarea mijloacelor tehnice 3.     Judecata în baza probelor administrate la faza de urmărire penală  (art. 3641 CPP) 4.     Medierea     […]

Află mai multe...

Şedinţa Consiliului de monitorizare a implementării reformelor în justiţie (30.01.2013)

30.01.2013 Implementarea reformelor în justiţia Republicii Moldova – realizări şi perspective – Component Procedură Penală   AGENDA DE LUCRU   1.     Pornirea urmăririi penale şi a procesului penal (art. art. 1, 274, 279 CPP) 2.     Competenţa 2.1. Competenţa procurorului 2.2. Competenţa procurorului ierarhic superior 2.3. Competenţa ofiţerului de urmărire penală 3.     Măsurile preventive (arestul, arestul […]

Află mai multe...

LOCUL DE DESFĂŞURARE

mun. Chişinău, str. M. Kogălniceanu, 70 Curţea Supremă de Justiţie Sala Plenului, et. 2

Află mai multe...

Lista membrilor Consiliului de monitorizare a implementării reformelor în justiţie (Component Procedură Penală)

A. Curtea Supremă de Justiţie 1. Mihai Poalelungi, Preşedintele Curţii Supreme de Justiţie 2. Iulia Sîrcu, Vicepreşedinte Colegiul civil, comercial şi de contencios administrativ 3. Constantin Gurschi, Preşedintele Colegiului penal 4. Nicolae Gordilă, judecător CSJ, Colegiul penal 5. Ghenadie Nicolaev, judecător CSJ, Colegiul penal B. Ministerul Justiţiei 6. Oleg Efrim, Ministrul Justiţiei Republicii Moldova 7. […]

Află mai multe...

CONSILIUL DE MONITORIZARE

• Lista membrilor Consiliului de monitorizare a implementării reformelor în justiţie (Component Procedură Civilă) • Lista membrilor Consiliului de monitorizare a implementării reformelor în justiţie (Component Procedură Penală)        

Află mai multe...

Lista membrilor Consiliului de monitorizare a implementării reformelor în justiţie (Component Procedură Civilă)

A. Curtea Supremă de Justiţie 1. Mihai Poalelungi, Preşedintele Curţii Supreme de Justiţie – Preşedintele Consiliului 2. Iulia Sîrcu, judecător CSJ, Vicepreşedinte Colegiul civil şi de contencios administrativ 3. Svetlana Filincova, judecător CSJ, Preşedinte Colegiu de Calificare a Judecătorilor B. Ministerul Justiţiei 4. Oleg Efrim, Ministrul Justiţiei Republicii Moldova 5. Cristina Melnic, Șef Direcție Generală […]

Află mai multe...

CONSILIUL EXECUTIV

Membrii Consiliului Executiv 1. Ion Druţă, Preşedintele AJRM, Preşedintele Judecătoriei Botanica 2. Iulia Sîrcu, Vicepreşedinte Colegiul civil, comercial şi de contencios administrativ CSJ 3. Liliana Catan, Vicepreşedinte AJRM, judecător CA Chişinău 4. Irina Lupuşor, Consilier Preşedinte AJRM, coordonator de proiect 5. Elena Belei, doctor în drept, conferenţiar universitar (USM)

Află mai multe...

PROGRAMUL

– Şedinţa Consiliului de monitorizare a implementării reformelor în justiţie (20.02.2013)  – Şedinţa Consiliului de monitorizare a implementării reformelor în justiţie (13.02.2013)  – Şedinţa Consiliului de monitorizare a implementării reformelor în justiţie (30.01.2013)  – Masă Rotundă. Agenda (IMPLEMENTAREA REFORMELOR ÎN JUSTIŢIA REPUBLICII MOLDOVA. REALIZĂRI ŞI PERSPECTIVE)  – Şedinţa Consiliului de monitorizare a implementării reformelor în […]

Află mai multe...

DESPRE PROIECT

SUMAR Asociația Judecătorilor din Republica Moldova (AJRM) cu susținerea Programului USAID de Consolidare a Instituțiilor Statului de Drept(ROLISP) își propune stabilirea unei platforme permanente de discuții între autoritățile naționale, societatea civilă și reprezentanții mass-media, platformă unde să fie puse în discuție chestiunile de importanță majoră în procesul de realizare a reformei în justițiedin Republica Moldova. […]

Află mai multe...

CONTACTE

Email: jud_lex@mail.md; Tel.: 022 22 82 23.

Află mai multe...

Masă Rotundă. Agenda (IMPLEMENTAREA REFORMELOR ÎN JUSTIŢIA REPUBLICII MOLDOVA. REALIZĂRI ŞI PERSPECTIVE)

IMPLEMENTAREA REFORMELOR ÎN JUSTIŢIA REPUBLICII MOLDOVA – REALIZĂRI ŞI PERSPECTIVE – Masă Rotundă 24 octombrie 2012   mun. Chişinău, str. M. Kogălniceanu, 70 Curţea Supremă de Justiţie Sala Plenului CSJ, et. 2 AGENDA 08:45 – 09:00           Înregistrarea participanților 09:00 – 09:40           Şedinţa de deschidere: 09:00 – 09:15           Prezentarea generală a Proiectului “Implementarea reformelor în justiţia            […]

Află mai multe...

Şedinţa Consiliului de monitorizare a implementării reformelor în justiţie (22.10.2012)

22.10.2012   Curtea Supremă de Jusţitie – garant al aplicării  uniforme a legislaţiei procesuale civile   Moderator: Elena BELEI, doctor în drept, conferențiar universitar, șefa Catedrei drept procesual civil, USM   AGENDA DE LUCRU 1.    Impactul punerii în aplicare a Legii nr. 155 din 05.07.2012 asupra activităţii Curţii Supreme de Justiţie 2.    Procedura examinării recursurilor […]

Află mai multe...

Şedinţa Consiliului de monitorizare a implementării reformelor în justiţie (12.10.2012)

12.10.2012   Implementarea justă şi uniformă a normelor procesual-civile de către curţile de apel   Moderator: Elena BELEI, doctor în drept, conferențiar universitar, șefa Catedrei drept procesual civil, USM   AGENDA DE LUCRU   1.    Punerea în aplicare a Legii nr. 155 din 05.07.2012 2.    Depunerea, primirea şi intentarea examinării cererilor de apel 3.    Excepţia […]

Află mai multe...

Şedinţa Consiliului de monitorizare a implementării reformelor în justiţie (28.09.2012)

28.09.2012   Modificările operate Codului de procedură civilă referitoare la  examinarea şi soluţionarea cauzelor civile de către judecătorii   Moderator: Elena BELEI, doctor în drept, conferențiar universitar, șefa Catedrei drept procesual civil, USM   AGENDA DE LUCRU 1. Competența jurisdicţională 2. Participanții la proces 3. Depunerea cererii de chemare în judecată 4. Asigurarea acţiunii civile […]

Află mai multe...


Pagina 1 din 11

S U S