Prima pagina » Idei şi sugestii

Opinie cu privire la proiectul de Lege privind modificarea şi completarea Codului contravenţional al Republicii Moldova nr.218-XVI din 24.10.2008

 Sergiu Furdui, doctor în drept, conferenţiar universitar, vicepreşedintele Colegiului penal al Curţii Supreme de Justiţie   Cu privire la adresa Ministerului Justiţiei nr.03/7281 din 04.09.2012, prin care se solicită expunerea opiniei personale vizavi de proiectul Legii privind modificarea şi completarea Codului contravenţional al Republicii Moldova nr.218-XVI din 24.10.2008, comunic următoarele: Remarcând efortul iniţierii şi elaborării […]

Independenţa puterii judecătoreşti este profund ameninţată

În rezonanţă la noile prevederi legale operate prin Legea nr. 153/2012 prin care au fost modificate alin. (4) şi (5) ale art. 19 din Legea nr.544-XIII/1995 cu privire la statutul judecătorului, ne exprimăm următorul punct de vedere: Departe de controverse, ar fi dificil, astăzi, să pretindem o reflecţie comprehensivă asupra unui domeniu complex, care să […]

Află mai multe...

Considerente сu privirela Legeanr.66 din 05.04.2012 pentru modificarea şi completarea Codului de procedură penală al Republicii Moldova nr. 122-XV din 14.03.2003

Prin Legea nr.66 din 05.04.2012  pentru modificarea şi completarea Codului de procedură penală al Republicii Moldova nr. 122-XV din 14.03.2003, promulgată la 19.07.2012 şi publicată la 27.07.2012 în Monitorul Oficial     nr. 155-159,  au fost operate 164 de  intervenţii legislative importante, care conţin 567 de modificări şi completări la legea procesual-penală. Prevederile din Legea […]

Află mai multe...

Sugestii asupra opiniei preşedintelui Curţii Supreme de Justiţie Dl Mihai Poalelungi privind constituţionalitatea modificărilor aduse la Legea nr.153/2012[1] cu privire la statutul judecătorului.

Sugestii asupra opiniei preşedintelui Curţii Supreme de Justiţie Dl Mihai Poalelungi privind constituţionalitatea modificărilor aduse la Legea nr.153/2012[1]  cu privire la statutul judecătorului.

Subsemnînd la cele expuse de Dl Preşedinte al Curţii Supreme de Justiţie în publicaţia din 04.10.2012 aşi dori să-mi expun următoarea opinie vis-a-vis de modificările respective: Intenţiile pozitive promovate în 1994 de către Parlamentul de la acea vreme, privind principiile de bază ale reformei judiciare și de drept, principii ajustate la legislaţia şi practica Europeană […]

Află mai multe...

Lipsirea parţială a judecătorilor de imunitate

Lipsirea parţială a judecătorilor de imunitate

Prima ce-mi vine în minte, vizavi de justificarea reducerii imunității judecătorilor, este maxima rusească: ”Благими намерениями выстлана дорога в ад”, ceea ce s-ar traduce: ”Cu intenţii bune este pavat drumul spre iad”. Consider că nu există în natură argumente, care ar putea justifica reducerea din independență și, în consecință, din imparțialitate, a judecătorilor. Nici cele […]

Află mai multe...

Neconstituţionalitatea şi neconvenţionalitatea modificărilor aduse statutului judecătorilor din Republica Moldova

Prin Legea nr. 153/2012[1] prin care au fost modificate alin. (4) şi (5) ale art. 19 din Legea nr.544-XIII/1995 cu privire la statutul judecătorului[2], principiul constitutional al independentei judecatorilor este alterat iremediabil, sub aspectul inlaturarii unei garantii a acestuia, respectiv imunitatea de care se bucurau acestia sub imperiul vechii legi. Prin schimbările intervenite, judecătorii ar […]

Află mai multe...


Pagina 1 din 11

S U S