Opinie cu privire la proiectul de Lege privind modificarea şi completarea Codului contravenţional al Republicii Moldova nr.218-XVI din 24.10.2008

 Sergiu Furdui, doctor în drept, conferenţiar universitar, vicepreşedintele Colegiului penal al Curţii Supreme de Justiţie   Cu privire la adresa Ministerului Justiţiei nr.03/7281 din 04.09.2012, prin care se solicită expunerea opiniei personale vizavi de proiectul Legii privind modificarea şi completarea [Mai multe …]

Considerente сu privirela Legeanr.66 din 05.04.2012 pentru modificarea şi completarea Codului de procedură penală al Republicii Moldova nr. 122-XV din 14.03.2003

Prin Legea nr.66 din 05.04.2012  pentru modificarea şi completarea Codului de procedură penală al Republicii Moldova nr. 122-XV din 14.03.2003, promulgată la 19.07.2012 şi publicată la 27.07.2012 în Monitorul Oficial     nr. 155-159,  au fost operate 164 de  intervenţii [Mai multe …]

Sugestii asupra opiniei preşedintelui Curţii Supreme de Justiţie Dl Mihai Poalelungi privind constituţionalitatea modificărilor aduse la Legea nr.153/2012[1] cu privire la statutul judecătorului.

Subsemnînd la cele expuse de Dl Preşedinte al Curţii Supreme de Justiţie în publicaţia din 04.10.2012 aşi dori să-mi expun următoarea opinie vis-a-vis de modificările respective: Intenţiile pozitive promovate în 1994 de către Parlamentul de la acea vreme, privind principiile [Mai multe …]

Pagina 1 din 212