Opinie cu privire la proiectul de Lege privind modificarea şi completarea Codului contravenţional al Republicii Moldova nr.218-XVI din 24.10.2008

Furdui. Judecator la Curtea Suprema de Justitie

 Sergiu Furdui, doctor în drept, conferenţiar universitar, vicepreşedintele Colegiului penal al Curţii Supreme de Justiţie   Cu privire la adresa Ministerului Justiţiei nr.03/7281 din 04.09.2012, prin care se solicită expunerea opiniei personale vizavi de proiectul Legii privind modificarea şi completarea Mai multe …

Considerente сu privirela Legeanr.66 din 05.04.2012 pentru modificarea şi completarea Codului de procedură penală al Republicii Moldova nr. 122-XV din 14.03.2003

Furdui. Judecator la Curtea Suprema de Justitie

Prin Legea nr.66 din 05.04.2012  pentru modificarea şi completarea Codului de procedură penală al Republicii Moldova nr. 122-XV din 14.03.2003, promulgată la 19.07.2012 şi publicată la 27.07.2012 în Monitorul Oficial     nr. 155-159,  au fost operate 164 de  intervenţii Mai multe …

Sugestii asupra opiniei preşedintelui Curţii Supreme de Justiţie Dl Mihai Poalelungi privind constituţionalitatea modificărilor aduse la Legea nr.153/2012[1] cu privire la statutul judecătorului.

Subsemnînd la cele expuse de Dl Preşedinte al Curţii Supreme de Justiţie în publicaţia din 04.10.2012 aşi dori să-mi expun următoarea opinie vis-a-vis de modificările respective: Intenţiile pozitive promovate în 1994 de către Parlamentul de la acea vreme, privind principiile Mai multe …

Pagina 1 din 212