Curtea Supremă de Justiţie a examinat proiectele de Lege nr. nr. 423, 424 şi 425 din 29 octombrie 2013 pentru modificarea şi completarea unor acte legislative…

 Curtea Supremă de Justiţie a Republicii Moldova Высшая судебная палата Республики Молдова mun. Chişinău, str. M. Kogălniceanu, nr.70 Republica Moldova, MD – 2009 Tel./fax: (+373 22) 22 15 47 мун. Кишинэу, ул. М. Когэлничану, 70 Республика Молдова, МД – 2009 [Mai multe …]

Curtea Supremă de Justiţie a examinat proiectul Legii privind modificarea şi completarea unor acte legislative, aprobat prin hotărârea Guvernului nr. 832 din 28.10.2013…

 Curtea Supremă de Justiţie a Republicii Moldova  Высшая судебная палата Республики Молдова mun. Chişinău, str. M. Kogălniceanu, nr.70 Republica Moldova, MD – 2009 Tel./fax: (+373 22) 22 15 47 мун. Кишинэу, ул. М. Когэлничану, 70 Республика Молдова, МД – 2009 [Mai multe …]

Curtea Supremă de Justiţie a examinat proiectul de Lege privind salarizarea judecătorilor…

Curtea Supremă de Justiţie a Republicii Moldova Высшая судебная палата Республики Молдова mun. Chişinău, str. M. Kogălniceanu, nr.70 Republica Moldova, MD – 2009 Tel./fax: (+373 22) 22 15 47 мун. Кишинэу, ул. М. Когэлничану, 70 Республика Молдова, МД – 2009 [Mai multe …]

Pagina 1 din 11