În prima jumătate a anului 2013 în adresa Consiliului Superior al Magistraturii au parvenit 1404 petiţii de la persoanele fizice şi juridice

Petiţiile adresate Consiliului Superior al Magistraturii s-au referit la următoarele obiecte: Dezacodul cu hotărîriler, încheieriler şi deciziile instanţelor de judecată- 619 petiţii; Încălcarea normelor de disciplină şi etică – 493 petiţii; Neredactarea hotărîrilor în termenul legal- 104 petiţii; Încălcarea termenului [Mai multe …]

Pagina 1 din 212