A N U N Ț

AO Asociația Judecătorilor din Republica Moldova, anunță concurs pentru ocuparea funcției vacante de Secretar General al Asociației Judecătorilor din RM, în conformitate cu art. 21 al Statutului Asociației.

 • Calități și abilități:
 • Studii universitare în domeniile relevante (drept, jurnalism, pedagogie, filozofie, etc.)
 • Cunoașterea limbilor română, rusă, engleză (avansat);
 • Abilități de comunicare, organizare evenimente cu tentă profesională;
 • Cunoașterea calculatorului (microsoft office, internet, e-mail), gestionare de site, întocmire comunicate;
 • Abilități de lucru în echipă;
 • Spirit de inițiativă, profesionalism, punctualitate;
 • Scopul și sarcini:
 • Scopul funcției este gestionarea activității de secretariat a asociației;

Sarcini:

 • Oferă asistenţă de documentare şi logistică necesară pentru activitățile și evenimentele organizate în cadrul asociației, în corespundere cu planul de acțiuni;
 • Traduce materialele necesare pentru realizarea anumitor proiecte, inclusiv traducerea scrisă şi orală în/din engleză, română, rusă;
 • Redactează documentele legate de rutina activității asociației: scrisori, note informative, rapoarte, e-mailuri, procese-verbale etc.;
 • Participă la organizarea ședințelor, evenimentelor și asigură secretariatul acestora;
 • Gestionează corespunzător documentația legată de diverse activități, centralizează și păstrează evidența strictă a tuturor documentelor;
 • Asigură actualizarea informației privitor la activitățile asociației pe site și (după caz) mediatizarea pe platforme informaționale;
 • Și alte sarcini pentru bunul mers al activității asociației.
 • Se oferă:
 • Angajare oficială;
 • Pachet social;
 • Salariu atractiv;
 • Mediu activ şi dinamic;
 • Loc de muncă confortabil.

Persoanele interesate vor prezenta/expedia:

 • curriculum vitae (CV):
 • o scrisoare de intenție (în limba engleză), motivând interesul pentru această poziție;

la adresa electronica: climavlad@mail.ru

Detalii la nr. de telefon: 079029902

 

Președintele Asociației Judecătorilor RM                                                      Clima Vladislav