Mesaj de felicitare cu prilejul Zilei Juristului

Tradiţional, pe 19 octombrie, comunitatea juriştilor din Republica Moldova celebrează sărbătoarea profesională – Ziua Juristului. Profesia de jurist este şi va fi  una deosebit de responsabilă, care ţine de destinele oamenilor, de moralitate şi valori, pentru că, dreptatea este cea mai de seamă realizare a omenirii în ansamblu. 

Dumneavoastră sînteţi acei care aveţi puterea de a pedepsi, dar şi de a răsplăti, cu alte cuvinte de a face dreptate. Şi niciodată să nu uităm că pe lîngă justiţia oamenilor este şi justiţia lui Dumnezeu. Din numele Asociaţiei Judecătorilor din Republica Moldova, dar şi al meu personal mă adresez cu urări de bine şi sănătate, în primul rînd celor din corpul magistraţilor. Totodată, vreau să-i felicit pe toţi cei care au îmbrăţişat aceast frumos şi responsabil domeniu –  avocaţi, procurori, notari, executori judecătoreşti, studenţi de la facultăţile de drept, funcţionari din administraţie şi cadre universitare. Tuturor felicitări şi multă baftă în activitatea profesională. Vă urez succese mari în nobila şi onorabila Dumneavoastră misiune, iar în faţa veteranilor din justiţie vin cu cele mai sincere gînduri de preţuire.

Cu deosebit respect,
Ion Druţă, preşedintele Asociaţiei Judecătorilor din RepublicaMoldova