Comunicat de presă al Asociației Judecătorilor din Republica Moldova

Circumstanțele cauzei: judecătorul a examinat o cauză de contencios administrativ cu participarea reclamantului și avocatului acestuia, reprezentantul unei instituții publice în calitate de pîrît și persoana terță. După examinarea cauzei persoana terță s-a adresat Consiliului pentru Prevenirea și Eliminarea Discriminării și Asigurarea Egalității și a pretins că a fost supusă discriminării în cadrul ședinței de judecată de către judecător. Consiliul pentru Prevenirea și Eliminarea Discriminării și Asigurarea Egalității a remis în adresa judecătorului cerința de a prezenta opinia și probele scrise care ar proba că cele invocate în plîngere nu constituie hărțuire.

Asociația Judecătorilor din Republica Moldova se raliază la sesizarea adresată Consiliului Superior al Magistraturii privind acțiunile Consiliului pentru prevenirea şi eliminarea discriminării şi asigurarea egalităţii, și își exprimă îngrijorarea față de tendința autorității publice vizate de a submina prestigiul justiției și reputația profesională a judecătorului.

Susținem cu fermitate că în Republica Moldova justiţia se înfăptuieşte în numele legii numai de instanţele judecătoreşti, iar orice imixtiune în procesul de înfăptuire a justiției este inadmisibil și urmează a fi taxat dur.

Maniera în care Consiliul pentru prevenirea şi eliminarea discriminării şi asigurarea egalităţii urmărește ca judecătorul să-și justifice propriile sale acțiuni, să dea explicații asupra modului în care a considerat necesar să examineze circumstanțele cauzei, fără ca aceste acțiuni să fi fost obiectul examinării organelor de pe lîngă Consiliul Superior al Magistraturii, denotă clar că autoritatea publică își arogă atribuții care nu îi sunt atribuite prin Lege și că, în esență, se urmărește substituirea instanțelor de judecată.

Fără îndoială oricărui cetățean îi este recunoscut dreptul de a cunoaște modul de îndeplinire al îndatoririlor publice de către judecători, modul de înfăptuire a justiției, însă transparența procesului de înfăptuire a justiției implică o abordare echilibrată și rezonabilă a acțiunilor și a discursurilor publice, cu respectarea independenței justiției.