Comunicat de presă la sesizarea judecătorului, vicepreședintelui Judecătoriei Chișinău Ghenadie Pavliuc, cu privire la apărarea prestigiului justiției și reputației profesionale

Având în vedere sesizarea depusă de către Ghenadie Pavliuc, judecător și vicepreședinte a Judecătoriei Chișinău, în adresa Consiliului Superior al Magistraturii, Parlamentului Republicii Moldova și Asociației Judecătorilor din Republica Moldova privind  apărarea prestigiului justiției și reputației profesionale, urmare a difuzării unor acuzații denigratoare aduse sistemului judecătoresc,

Apreciind rolul statutar al Asociației, de consolidare a eforturilor pentru apărarea drepturilor și intereselor legitime ale judecătorilor și de garantare a indendenţei judecătoreşti în baza principiilor internaţionale de drept,

Conştientizând că independenţa justiţiei nu este un privilegiu în interesul judecătorilor, ci o  premisă a statului de drept şi o garanţie fundamentală atât sub aspect individual, cât şi sub aspect institutional, la înfăptuirea justiției,

Asociația Judecătorilor din Republica Moldova,

Cosideră mesajele lansate în spaţiul public, prin care se inoculează imaginea unui sistem judecătoresc neindependent și care s-ar afla în captivitate, desfășurîndu-și activitatea în mod ilegal, de o gravitate inadmisibilă la adresa justiţiei din Republica Moldova.

Credem că asemenea afirmații afectează independenţa, imaginea, credibilitatea şi prestigiul sistemului judiciar, implicat deja într-un amplu efort de consolidare a încrederii cetăţeanului în justiţie.

Cu acest prilej, Asociația îşi manifestă îngrijorarea şi condamnă exprimările publice ce afectează independenţa şi imparţialitatea judecătorilor, dar şi a prestigiului şi credibilităţii justiţiei în general, și face un apel către toate persoanele, de a promova echidistant orice mesaj public şi de a se alătura demersului sistemului judiciar de consolidare a poziţiei sale democratice în societate, în deplină concordanţă cu principiile separării puterilor în stat şi cu drepturile fundamentale ale omului.

Totodată, Asociația Judecătorilor din Republica Moldova atestă cu îngrijorare amploarea uor dispute între judecători pe aceleași subiecte, însoțite de mesaje și declarații ce nu fac față așteptărilor societății de la justiție și judecători. În acest context, facem un apel la unitate și responsabilitate a întregului corp de magistrați pentru valorificarea eforturilor necesare consolidării imaginii și promovării eficiente a principiilor ce fundamentează justiția într-un stat de drept.