COMUNICAT al Executivului AJM

(vis-a-vis de declarațiile Prim-ministrului Ion Chicu referitor la dosarul „Gemenii”)

Misiunea instanțelor judecătorești în general și a fiecărui judecător în parte este de a înfăptui justiția.

Realizarea acestei misiuni nu poate fi concepută decât în condiții de independență și autogestiune a puterii judecătorești în conformitate cu prevederile Constituției.

Cît de nefastă nu ar fi condamnarea Republicii Moldova la Curtea Europeană pentru Drepturile Omului, procedurile de executare a Hotărîrilor acesteia se valorifică în condiții prevăzute de Lege. Similar, acțiunile în regres, au o reglementare specială, care presupun identificarea factorilor ce au determinat violarea constatată de către Curtea Europeană pentru Drepturile Omului și un mecanism distinct de restabilire, prin inițierea procedurilor în fața instanțelor judecătorești competente. 

În acest context, retorica aplicată dar și intenția declarată de Guvern în a reduce bugetul sistemului judiciar, prin culpabilizarea și discreditarea judecătorilor, sunt în dauna justiției, îi diminuează autoritatea, iar în consecință repercutează negativ calitatea actului de înfăptuire a justiției și a echității, a căror beneficiari sunt toți cetățenii.

În această situație, pledăm pentru o retorică echilibrată și pentru identificarea unor soluții juste și în acord cu principiile fundamentale ale statului de drept.