Comisia specială a Adunării Generale Extraordinare a Judecătorilor respinge  contestația CSM

Comisia specială a Adunării Generale Extraordinare a Judecătorilor (AGEJ) a decis astăzi să respingă contestația depusă de cinci membri ai Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) împotriva Hotărârii AGEJ prin care au fost revocați din funcții. În urma dezbaterilor, Comisia specială a AGEJ nu a constat nicio încălcare a procedurii și rezultatelor votării și a decis să respingă contestația. Amintim că, în contestația depusă, membrii CSM au invocat că Hotărârea Adunării ar fi lovită de nulitate absolută, deoarece AGEJ a fost convocată și desfășurată în lipsa temeiului legal, or încheierea prin care s-a dispus organizarea acesteia nu a fost executorie, iar CSJ nu examinase recursul depus de CSM împotriva acesteia.

Semnatarii contestației au mai invocat că AGEJ nu a fost deliberativă, deoarece numărul necesar de judecători nu a fost înregistrat la începutul ședinței, ci după patru ore.

Un alt temei invocat în contestație a fost faptul că membrii CSM au fost revocați din funcții cu mai puține voturi decât au fost aleși, iar revocarea ar fi adoptată dacă pentru ea ar vota un număr egal sau mai mare de alegători decât în cazul alegerii.

Precizăm că, în urma votului exprimat la Adunarea Generală Extraordinară a Judecătorilor, au fost revocate mandatele a șapte membri ai CSM. 

Următoarea Adunare Generală a Judecătorilor, pentru alegerea noilor membri ai CSM, va avea loc în data de 25 octombrie.