Declarație AJM

Urmare a mesajului Serviciului protocol, informare și comunicare cu mass-media al Consiliului Superior al Magistraturii, publicat la 01 octombrie 2019 pe pagina oficială a organului de autoadministrare judecătorească și prin care, se pretinde Asociației Judecătorilor din Republica Moldova să prezinte în original Consiliului Superior al Magistraturii listele de înregistrare a judecătorilor care au participat la Adunarea Generală Excepțională a Judecătorilor din data de 27 septembrie 2019, listele înregistrării judecătorilor pentru eliberarea buletinelor de vot și hotărârile adoptate în cadrul Adunării Generale Excepționale a Judecătorilor din 27 septembrie 2019, Asociația Judecătorilor din Republica Moldova, pe aceeași cale, ține să informeze autoritatea solicitantă că Asociația Judecătorilor din Republica Moldova este o organizație obștească, nu este subiect abilitat cu dreptul convocării Adunării Generale a Judecătorilor, nu a fost organizatorul unei astfel de Adunări, respectiv nu poate fi depozitarul actelor solicitate și nu dispune de ele.