Declarație AJM

Urmare a mesajului Serviciului protocol, informare și comunicare cu mass-media al Consiliului Superior al Magistraturii, publicat la 01 octombrie 2019 pe pagina oficială a organului de autoadministrare judecătorească și prin care, se pretinde Asociației Judecătorilor din Republica Moldova să prezinte [Mai multe …]

Pagina 1 din 11