Cinci membri ai CSM au contestat Hotărârea Adunării Generale Extraordinare a Judecătorilor prin care au fost revocați din funcții

Cinci membri ai Consiliului Superior al MAgistraturii (CSM), revocați din funcții în cadrul Adunării Generale Extraordinare a Judecătorilor (AGJ) din 27 septembrie, au depus o contestație la Comisia specială a Adunării, menționând că Hotărârea Adunării ar fi lovită de nulitate absolută.

Autorii contestației au menționat că au depus-o în baza informațiilor din mass-media, deoarece Hotărârea nu le-a fost transmisă.

În contestația depusă, autorii menționează că AGJ extraordinară a fost convocată și desfășurată în lipsa temeiului legal, deoarece încheierea prin care s-a dispus organizarea acesteia nu era executorie, iar CSJ nu examinase recursul depus de CSM împotriva acesteia.

Semnatarii contestației mai invocă că AGJ nu a fost deliberativă, deoarece numărul necesar de judecători nu a fost înregistrat la începutul ședinței, ci după patru ore. Potrivit autorilor, mai mulți magistrați părăsiseră între timp Adunarea.

Un alt temei invocat în contestație este faptul că membrii CSM au fost revocați din funcții cu mai puține voturi decât au fost aleși, iar revocarea ar fi adoptată dacă pentru ea ar vota un număr egal sau mai mare de alegători decât în cazul alegerii.

Astfel, autorii au solicitat anularea Hotărârii AGJ extraordinare din 27 septembrie. Contestația a fost semnată de către Dorel Musteață, Nina Cernat, Anatolie Galben, Luiza Gafton și Petru Moraru.

Amintim că, în urma votului exprimat la Adunarea Generală Extraordinară a Judecătorilor, au fost revocate mandatele a șapte membri ai CSM. Procesul-verbal a fost validat cu votul unanim al judecătorilor prezenți și a fost aprobată hotărârea prin care s-a încetat mandatul membrilor CSM din data de 27 septembrie.

La vot au participat 184 de judecători, au fost tipărite 210 buletine de vot, nu au fost folosite 25 de buletine, iar un buletin a fost anulat. 

Judecătorii au stabilit că următoarea Adunare Generală a Judecătorilor, pentru alegerea noilor membri ai CSM, să aibă loc în data de 25 octombrie.