Comunicat AJM cu privire la convocarea Adunării Generale a Judecătorilor

Amintim că, la data de 13 septembrie 2019, un grup de 87 de judecători au cerut convocarea Adunării Generale a Judecătorilor, depunînd în acest sens o cerere la Consiliul Superior al Magistraturii (CSM), ce ar include în agendă tema evoluției sistemului judecătoresc și eficiența asigurării autoadministrării judecătorești de către CSM, ca garant al asigurării independenței justiției; resetarea și reconfigurarea organului de autoadministrare al autorității judecătorești și ridicarea mandatelor membrilor permanenți și membrilor supleanți ai CSM aleși de către Adunarea Generală a Judecătorilor din rîndul judecătorilor.

Asociația Judecătorilor din Moldova, constată că, exercițiul respectiv, reprezintă un drept al judecătorilor oferit de Lege, ce urmează a fi respectat și nesupus ingerințelor. De asemenea, consideră a fi incorectă orice catalogare a acțiunii drept legală sau ilegală, or soluția finală ar aparține exclusiv, cvorumului judecătorilor chemați să soluționeze această cerință în cadrul Adunării Generale a Judecătorilor.

Pornind de la aceste deziderate, Asociația Judecătorilor din Moldova, menționează, că a fost sesizată de unii judecători semnatari ai cererii menționate, cu referire la faptul că, de către unii membri ai Consiliului Superior al Magistraturii sau persoane delegate de către aceștea, se întreprind măsuri de intimidare prin mesaje de retragere a semnăturii de pe cererea depusă, prin mesaje de neparticipare la Adunarea Generală a Judecătorilor preconizată, în vederea excluderii unui cvorum, sau în eventualitatea desfășurării acesteia, votarea împotriva ridicării mandatelor membrilor CSM, cerință invocată în cererea depusă la Consiliul Superior al Magistraturii.

Asociația Judecătorilor din Moldova, pe această cale, își exprimă regretul față de asemenea acțiuni și asemenea metode de intimidare a judecătorilor, ce-și realizează exercițiul libertății și democrației într-un stat de drept în raport cu autoadministrarea judecătorească.

Asociația Judecătorilor, îndeamnă abținerea de la asemenea acțiuni, care sunt orientate să influențeze libera manifestare de voință a judecătorilor și exercitarea unui drept garantat.