Se solicită convocarea Adunării Generale Extraordinare a Judecătorilor

O cerere, semnată de 87 de judecători a fost înregistrată la Secretariatul CSM. Magistrații semnatari solicită convocarea în data de 20 septembrie a Adunării Generale Extraordinare a Judecătorilor pentru ridicarea mandatelor membrilor permanenți și a membrilor supleanți ai Consiliului Superior al Magistraturii.

 În cererea depusă, judecătorii menționează că, potrivit art. 233 alin. (1) lit. d) și e) din Legea privind organizarea judecătorească, de competența Adunării Generale a Judecătorilor ține inclusiv alegerea, din rândul judecătorilor, a membrilor permanenți și a membrilor supleanți în CSM, și în colegiile specializate. La fel, tot de competența Adunării ține și ridicarea mandatelor acestora.

Judecătorii mai precizează că Adunarea se convoacă anual, în prima jumătate a lunii februarie, însă aceasta poate fi convocată și în cazuri excepționale, cum ar fi la inițiativa CSM sau a cel puțin 50 de judecători, în cel mult 10 zile lucrătoare din data înregistrării solicitării.