Asociația Judecătorilor din Moldova inițiază dezbateri locale și internaționale cu privire la reforma CSJ

Asociația Judecătorilor din Moldova (AJM) de curând a publicat pe pagina sa electronică o opinie desfășurată asupra Proiectului de lege privind reorganizarea Curții Supreme de Justiție, text cu traducere în limba engleză, ulterior transmis și  structurilor internaționale asociative, între care Asociația Internațională a Judecătorulor, Congresul ordinar al căreia își desfășoară agenda chiar în aceste zile la Nur-Sultan, Kazahstan. (alăturăm varianta engleză [OPINION on the project of law regarding the reorganization of the Supreme Court of Justice]).

Autori Opiniei se bazează pe practicile acceptate la nivel internațional, astfel exprimându-și îngrijorarea referitor la modul și maniera în care se intenționează realizarea reformei demarate de autorități.  Așadar, Asociația consideră vicioasă  propunerea privind reducerea numărului de judecători, menționând faptul că prin aceasta se urmărește înlăturarea judecătorilor din funcție, în mod special a celor care în opinia promotorilor Proiectului ar avea probleme de integritate.

Aceste acțiuni contravin principiului constituțional al prezumției nevinovăției și, cu certitudine, vor leza substanțial imaginea în ansamblu al sistemului judecătoresc. Autorii opiniei consideră că un număr redus de judecători la CSJ, cităm ,,va compromite serios ideea de justiție dreaptă, egală și legală, de asemenea generarea unei practici judiciare unitare, deoarece aceasta este posibilă doar în condițiile unui recurs eficient și în prezența unui număr adecvat de judecători supremi specializați, care au o sarcină rezonabilă de muncă.,,

Cu privire la amendamentele propuse la Codul administrativ, AJM menționează că acestea ,,denotă o ignoranță și o desconsiderare profundă a structurii, logicii interne și mecanismului de aplicare a Codului administrativ,,. Introducerea unor modificări sau chiar amendarea Codului Administrativ după circa jumătate de an de la intrarea lui în vigoare, poate fi interpretată drept eroare gravă care afectează nu numai concepția generală a acestuia, dar și ideea de stabilitate a dreptului, idei care se conțin și în  Avizul experților germani, membri ai grupului de lucru pentru elaborarea Codului Administrativ din Republica Moldova, cu privire la propunerile de modificare a Codului Administrativ, în Titlul III, Capitol I, Art. VII al proiectului de lege cu privire la reformarea Curții Supreme de Justiție și organelor procuraturii, studiu elaborat și difuzat în septembrie anul current.

În această ordine de idei, Asociația Judecătorilor  îndeamnă părțile implicate în reforma justiției, în special autorii proiectului la o analiză și o expertiză temeinică a stării de lucruri.