OPINIE asupra Proiectului de lege privind reorganizarea Curții Supreme de Justiție

1. Considerații generale

1.1. Autoritatea judecătorească este una din cele 3 puteri în stat, iar judecătorul este unicul subiect îndreptățit a exercita această autoritate prin înfăptuirea justiției. În exercitarea funcției sale, judecătorul se bucură de garanții de natură constituțională cum ar fi independența, inamovibilitatea… [Vezi articolul integral OPINIE asupra Proiectului de lege privind reorganizarea Curții Supreme de Justiție]