Vladislav Clima este noul președinte al Asociației Judecătorilor din Republica Moldova

Sămbătă, 25 mai 2019, în incinta Judecătoriei Chișinău cu sediul în sectorul Botanica și-a desfășurat lucrările Congresul ordinar al Asociației Judecătorilor din Republica Moldova. Raportul de dare de seamă a fost prezentat de Ion Druță, președinte al AJRM și, totodată președinte al Curții Supreme de Justiție. Membrii Asociației Judecătorilor din Republica Moldova și-au ales un nou președinte,  acesta fiind Vladislav Clima. În calitate de candidat s-a înscris și judecătoarea Victoria Sănduță. Decizia a fost luată în unanimitate în cadrul adunării generală a judecătorilor. Din anul 2017, Vladislav Clima ocupă funcția de judecător al Curții de Apel Chișinău. Anterior acesta a ocupat funcția de vicepreședinte al Judecătoriei Ciocana. 
Preşedintele Asociaţiei Judecătorilor din Republica Moldova este ales pe un termen de patru ani și poate deţine această funcţie pe durata a două mandate consecutive.