Din 1 aprilie  a intrat în vigoare noul  Cod Administrativ

Din 1 aprilie a intrat ]n vigoare noul cod administrativ al Republicii Moldova.  Documentul cuprinde 258 articole, structurate în 3 cărți, în care sînt reflectate toate reglementările legale ce țin de procedura administrativă desfășurată de autoritățile publice, notează bizlaw.md. Codul prevede specializarea judecătorilor administrativi, fiind una dintre direcțiile strategice de acțiune în sectorul judiciar, prevăzute de ”Mica Reformă a Justiției”, anunțată în 2018. În Cod sînt enumerate atribuțiile autorităților publice administrative și ale instanțelor de judecată competente pentru examinarea litigiilor de contencios administrativ, drepturile și obligațiile participanților în procedura administrativă. Din momentul intrarii în vigoare a Codului, au fost abrogate Legea contenciosului administrativ și Legea cu privire la petiționare. Procedurile administrative care nu au fost finalizate pînă la 1 aprilie 2019 se vor finaliza conform prevederilor legale valabile vechi.  Procedurile de contencios administrativ se vor transmite după intrarea în vigoare a noii legislații instanțelor competente.

Sursa: bizlaw