Cel de-al doilea seminar de formare continuă pentru implementarea în practică a Codului Administrativ

În prima decadă a lunii ianuarie 2019, sub egida Fundației germane IRZ, Curții Supreme de Justiție și Asociației Judecătorilor din Moldova, s-a desfășurat cel de-al doilea seminar de formare continuă pentru implementarea în practică a Codului Administrativ al Republicii Moldova, act normativ recent adoptat de Parlament și care v-a întra în vigoare la data de 1 aprilie 2019. Experții germani de o înaltă calificare internațională  între care Klaus Hage, președinte de complet la Judecătoria Administrativă din Miden și Rolf Huffer, președintele Cuții Administrative din Bavaria au abordat în fața magistraților molodveni numeroase aspecte ce țin de aplicarea în practică a reglementărilor Codului Administrativ. Următorul seminar la temă va avea loc pe 28 și 29 martie 2019.