6-7 decembrie 2018. Seminar de formare continuă pentru implementarea în practică a Codului administrativ al Republicii Moldova începând cu 01.04.2019

Georg Schmidt activează în calitate de preşedintele Judecătoriei Administrative din Trier din anul 2007. Trier este un oraș din vestul Germaniei, landul Renania-Palatinat, situat pe cursul râului Mosela. Are statut administrativ de district urban, adică este un oraș-district. Este considerat a fi cel mai vechi oraș de pe teritoriul german actual, în prezent având o populație de 98.000 locuitori. Este locul de baștină a lui Karl Marx și considerată regiunea vini-viticolă a Germaniei. La Trier funcțiunează și Academia europeană de Justiție.

Fundaţia Germană pentru Cooperare Juridică Internaţională (IRZ)  împreună cu partenerii locali – Curtea Supremă de Justiție, Asociația Judecătorilor din Moldova, și Ministerul Justiției au organizat în data de 6 și 7 decembrie 2018 un seminat de formare continuă, continuare a cursului de instruire și informare asupra textului și spiritului noului Cod Administrativ adoptat de curănd și care va intra în vigoare începînd cu 1 aprilie 2019.

În deschidere, un cuvănt călduros de  salut a rostit gazda evenimentului, vicepreședintele Curții Supreme de Justiție din Republica Moldova , doamna Tatiana Vieru, care a menționat faptul că noul Cod Administrativ este o mare realizare pentru justiția în ansamblu.  ,,Noi vom fi acei care îi vom da valoare acestui document important, astfel să asigurăm un echilibru între dreptul cetățeanului în raport cu diferite structuri ale statului, principii fundamentale care funcționează în toate democrațiile lumii,,

Doamna Vieru i-a incurajat pe toți majistrații invitați la acest seminar la o participare căt mai activă, deoarece implicarea fiecăruia este foarte valoroasă pentru discuțiile inițiate pe marginea noului Cod administrative, dar mai ales pentru soluționarea grabnică și echitabilă a problemelor ce afectează societatea în ansamblu și fiecare cetățean în parte.

Moderatorul, povățuitorul  și îndrumăturul ultimilor cîteva seminare similare a fost domnul Georg Schmidt, Preşedintele Judecătoriei Administrative din Trier, care a reiterate că prin adoptarea acestui nou Cod Administrativ, Republica Moldova a făcut un mare pas spre viitor și acestea nu-s doar niște cuvinte pompoase. 

Timp de două zile, Georg Schmidt i-a purta pe magistații moldoveni prin toate aliniatele celor două cărți ale Codului Administrativ, oferindu-le spețe și exemple grăitoare despre situații probabile, cu alte cuvinte cum trebuie aplicate în practică  reglementărilor Codului administrative,  referitoare la procedura administrativă :

  • actul administrativ individual – nucleul jurisdicției administrative;
  • puterea lucrului decis (res judicata) actului administrativ individual
  • anularea și încetarea efectelor juridice ale actelor administrative individuale
  • retragerea și revocarea actului administrativ individual
  • executarea actelor administrative individuale și contractelor administrative administrativ
  • felurile acțiunilor în contenciosul administrativ și
  • examinarea admisibilității acțiunii în contencios administrativ