Procurori, judecători și ofițeri de urmărire penală discută despre investigarea infracțiunilor economice cu implicarea întreprinderilor off-shore

Centrul  „Zentrum” din Chișinău găzduiește timp de două zile, pe 18 și 19 octombrie, Seminarul de formare continuă, tematica abordată fiind: „Investigarea efectivă a infracțiunilor economice cu implicarea întreprinderilor off-shore, în special, cu accent pe măsurile operative (sub acoperire) de investigare.” Organizatorii evenimetului sînt Fundația Germană pentru Cooperare Juridică Internațională (IRZ), în colaborare cu Asociația Judecătorilor din Moldova și Procuratura Anticorupție. Programul de instruire este destinat mai multor actori  din sistemul național de justiție – procurorilor, judecătorilor dar și ofițerilor de urmărire penală. În deschiderea seminarului, un cuvînt de salut și de îndemn la o colaborare fructuoasă a rostit doamna Liliana Catan, judecător la Curtea Supremă de Justiție, Colegiul Penal, vicepreședinte AJRM. Dînsa a subliniat importanța subiectelor propuse spre discuție, dat fiind faptul că, prin aceste categorii de infracțiuni, Republica Moldova s-a făcut cunoscută în toată lumea. Doamna Catan a precizat că semninarul în cauză este o continuare fericită a unui șir de evenimente similare pe care le-a organizat IRZ în în ultimii ani împreună  cu partenerii locali. Prezent la eveniment, Viorel Morari, procuror-șef anticorupție a salutat cordial colegii din Germania și a indemnat publicul prezent să manifeste un interes cît mai profund față de tematica pusă în discuție. Inițiativa unui asemenea dialog, a spus dl Morari, a venit din partea Procuraturii Antocorupție. „Demult simțeam nevoie de a ne întîlni la o discuție în cunoștință de cauză, unde mai pui că, nu totdeauna se cunoaște cu exactitate cum funționează  o firmă off-shore. Noi avem nevoie de bunele practice ale Germaniei” a concluzionat Viorel Morari.

Așadar, timp de două zile, participanții, ghidați de experții Uwe Stark, judecător la Judecătoria din Siegen (Germania) și Andreas Struve, procuror superior la Procuratura din Dusseldorf vor fi inițiați în cele mai bune practici din experiența judiciară a Germaniei și metodele lor de lucru în cauzele de de manifestare a criminalității economice.  Totodată, vor acumula noi cunoștințe în domeniu și vor discuta despre situațiile specifice, cum ar fi bunăoară:

1. Băncile și tranzacțiile acestora în zonele off-chore și modul lor de funcționare;

2. Inițiativele de investigare și obținerea bănuielii, posibilitățile și metodele de investigare;

3. Colaborarea (internațională) în cadrul urmăriri infracțiunilor economice, acordurile internaționale în vigoare și schimbul reciproc de informații.