Regulamentul privind gestionarea Sistemului informațional judiciar

Registratori în cadrul Sistemului informațional judiciar (SIJ) sunt instanțele de judecată, prin intermediul angajaților acestora împuterniciți cu atribuții de acces în sistem. Prevederile sunt incluse în Regulamentul privind organizarea și funcționarea sistemului, publicat recent în Monitorul Oficial.

Conform documentului, în calitate de registratori, instanțele de judecată au următoarele atribuții:

  • asigură colectarea, introducerea şi prelucrarea informaţiei relevante în baza de date a SIJ, în termenele și condițiile stabilite;
  • asigură autenticitatea, plenitudinea, integritatea datelor din SIJ;
  • asigură securitatea și confidențialitatea informației introduse în SIJ;
  • asigură introducerea și prelucrarea datelor şi monitorizează procesul de introducere a acestora;
  • raportează de fiecare dată posesorului incidentele de infrastructură, erorile de sistem sau erorile cauzate de factorul uman în scopul remedierii acestora;
  • solicită posesorului autorizarea accesului, precum și suspendarea și revocarea drepturilor de acces în SIJ;
  • adresează posesorului cereri de modificare a drepturilor de acces/rolurilor unor utilizatori;
  • raportează posesorului sau deținătorului tehnic problemele de sistem în utilizarea SIJ;
  • înaintează demersuri privind necesitatea de dezvoltare şi îmbunătăţire a SIJ;
  • participă în grupurile de lucru organizate în scopul dezvoltării şi îmbunătăţirii SIJ.

Regulamentul stabilește că fiecare registrator trebuie să prevadă în statul de personal o funcție responsabilă de administrarea tehnică a sistemului.

SIJ este un sistem informațional automatizat constituit dintr-un ansamblu de resurse și tehnologii informaționale, mijloace tehnice de program și metodologii aflate în interconexiune. Acesta este destinat înregistrării, prelucrării, utilizării, păstrării, informațiilor cu privire la cererile de chemare în judecată și dosarele instanțelor de judecată din momentul înregistrării acestora până în momentul arhivării și publicării. Regulamentul privind organizarea şi funcţionarea Sistemului informațional judiciar a intrat în vigoare în data de 24 august.