Grad de calificare pentru trei judecători

Trei judecători din instanțele din țară vor primi grade de calificare. Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) a acceptat demersurile vicepreședintelui Judecătoriei Chișinău, Corneliu Guzun, prin care se solicită acordarea gradului cinci de calificare judecătorilor Veronica Jomiru-Niculiță și Violeta Gîrleanu de la Judecătoria Chișinău (sediul Rîșcani). La fel, CSM a acceptat și demersul vicepreședintelui Judecătoriei Comrat, Igor Botezatu, prin care se solicită acordarea gradului cinci de calificare judecătorului Vasili Hrapacov de la Judecătoria Comrat (sediul Comrat).

În hotărârea motivată a CSM se spune că, potrivit art.131 alin. (1) din Legea cu privire la statutul judecătorului, ”Gradele de calificare ale judecătorilor au un caracter onorific și sunt conferite pentru înalt profesionalism, merite deosebite în domeniul justiției și îndeplinirea exemplară a atribuțiilor de serviciu”. Totodată, gradele de calificare se acordă doar judecătorilor care corespund condițiilor, prevăzute în pct. 8 din Regulamentul cu privire la conferirea gradelor decalificare judecătorilor. Mai exact:

  • întrunesc termenele pentru acordarea gradului următor;
  • au susținut evaluarea performanțelor judecătorilor cu calificativul ”foarte bine”şi ”excelent” la ultima evaluare;
  • nu au fost supuși răspunderii disciplinare pe parcursul ultimului an de activitate;
  • nu au fost suspendați din funcție în baza art. 24 alin. (1) lit. a), c).

Potrivit pct. 9 din Regulament, ”Gradele de calificare se conferă la expirarea termenului de deținere a gradului precedent, în conformitate cu vechimea în muncă, ținându-se cont de gradul de profesionalism”. La fel, Regulamentul mai spune că gradul cinci poate fi acorda judecătorilor, vicepreşedinţilor judecătoriilor după expirarea unui an de la numirea judecătorului în funcţie pentru prima dată.

Sursa: BizLaw