În ce cazuri un judecător ar putea fi demis, propuneri și prevederi legale

Reglementările legislative cu privire la răspunderea disciplinară a judecătorilor vor fi modificate conform recomandărilor Comisiei de la Veneția. Astfel, conform noilor prevederi temei pentru eliberarea din funcție a judecătorului va constitui doar abaterea disciplinară „gravă sau repetată”. Totodată, va constitui abatere disciplinară nerespectarea ”intenționată sau din neglijență gravă” a îndatoririi de a se abţine atunci cînd există una dintre circumstanţele prevăzute de lege pentru abţinerea sa. De asemenea, va fi abatere disciplinară – adoptarea unei hotărîri judecătoreşti prin care intenţionat sau din neglijenţă gravă au fost încălcate drepturile şi libertăţile fundamentale ale persoanelor fizice sau juridice. O altă modificare prevede ca abatere disciplinară neîndeplinirea sau îndeplinirea cu întîrziere şi/sau necorespunzătoare a unei obligaţii de serviciu, fără o justificare rezonabilă şi dacă aceasta a afectat în mod direct drepturile participanţilor la proces.  La fel, vor fi considerate abateri disciplinară – alte fapte care aduc atingere onoarei sau probităţii profesionale ori prestigiului justiţiei în aşa măsură încît se afectează încrederea în justiţie. Acestea vor fi calificate ca încălări ale Codului de etică şi conduită profesională a judecătorilor. Alte modificări prevăd că procedurile disciplinare pot fi intentate şi împotriva judecătorilor demisionaţi, pentru faptele comise în timpul exercitării mandatului de judecător.  Se propune ca membrii colegiului disciplinar din rîndul judecătorilor să fie aleși prin vot secret de Adunarea Generală a Judecătorilor. Un judecător va fi din cadrul Curţii Supreme de Justiţie, doi judecători din cadrul curţilor de apel şi doi judecători din cadrul judecătoriilor.  Proiectul urmează a fi examinat și votat în plenul Parlamentului.

Sursa: Noi.md