Rolul Curții Supreme de Justiție în unificarea practicii judiciare

Realizarea actului de justiție la parametri de calitate și de eficiență, care să asigure garantarea securității juridice a persoanelor și a bunurilor acestora, are ca premisă esențială interpretarea și aplicarea unitară a legii, pe întreg teritoriul țării, de către instanțele de judecată.

Potrivit atribuțiilor ce i s-au stabilit, prin dispozițiile Legii nr. 789 din 26 martie 1996 cu privire la Curtea Supremă de Justiţie, Codului de procedură civilă şi Codului de procedură penală, instanța supremă asigură interpretarea și aplicarea unitară a legii de către celelalte instanțe judecătorești, generalizează practica judiciară şi analizează statistica judiciară proprie, dă explicaţii din oficiu în chestiunile de practică judiciară, ce nu ţin de interpretarea legilor şi nu au caracter obligatoriu pentru judecători, elaborează şi adoptă hotărâri explicative, în vederea aplicării uniforme a legislaţiei materiale şi procesuale, de către toate instanţele judecătoreşti, emite avize consultative cu privire la modul de punere în aplicare a legii, recomandări.

Pe parcursul anului 2017, Curtea Supremă de Justiţie și-a continuat și intensificat acțiunile, menite să asigure îndeplinirea rolului de unificare a practicii judiciare la nivel național, prin mai multe modalități.

În materie civilă, Plenul Curţii Supreme de Justiţie a adoptat o hotărâre explicativă, 26 hotărâri de modificare şi completare a unor hotărâri explicative, 4 recomandări, 11 note informative.

În materie penală, Plenul Curţii Supreme de Justiţie a adoptat 2 hotărâri explicative, 9 hotărâri de modificare şi completare a unor hotărâri, o recomandare şi 4 note informative.

Pe parcursul anului 2017, au fost înregistrate 22 de demersuri, în vederea emiterii Avizului consultativ, privind modul de punere în aplicare a legii, toate fiind examinate, cu emiterea încheierilor de respingere a acestora.

De asemenea, în perioada de referinţă, Plenul Curţii Supreme de Justiţie a adoptat 3 hotărâri cu privire la sesizarea Curţii Constituţionale.