Moldalitatea de verficare a stării de sănătate a judecătorilor ar putea fi schimbată

Și asta pentru că această practică este ”umilioare și a ajuns să fie o formalitate”. Mai mult, președintele Curții Supreme de Justiție, Mihai Poalelungi, a propus să fie ”împrumutată” practica României în acest domeniu, pentru ca verificare magistraților să fie veridică. Discuțiile la temă au avut loc la ultima ședință a Consiliului Superior al Magistraturii.

În cadrul discuțiilor, unul dintre membrii CSM, Vera Toma, a precizat că trebuie să fie schimbată modalitatea de testare a sănătății judecătorilor, pentru că ”metoda de trecere a comisiei este umilitoare și ia foarte mult timp”.

În același timp, președintele CSJ a precizat că este necesară modificarea procedurilor de testare a sănătății magistraților, pentru că ”avem judecăotori care nu ar putea trece de psiholog sau psihiatru”.

Legea cu privire la statutul judecătorului prevede că starea de sănătate a candidaţilor la funcţiile de judecător se verifică până la derularea concursului pentru suplinirea funcţiei de judecător. Verificarea stării de sănătate a judecătorilor în funcţie are loc o dată la 5 ani și include, de asemenea, evaluarea psihologică şi psihiatrică a candidaţilor la funcţiile de judecător şi a judecătorilor în funcţie. Aceștia sunt verificați de către o comisie specializată a Ministerului Sănătăţii, Muncii și Protecției Sociale, care eliberează certificatul medical privind starea sănătăţii şi concluziile privitor la corespunderea candidaţilor şi a judecătorilor în funcţie exigenţelor pentru exercitarea funcţiei, care ulterior se prezintă Consiliului Superior al Magistraturii.

În același timp, potrivit Regulamentului cu privire la verificarea stării de sănătate a candidaţilor la funcţia de judecător şi a judecătorilor în funcţie, privind corespunderea pentru exercitarea funcţiei de judecător, verificarea stării de sănătate a candidaţilor la funcţia de judecător şi a judecătorilor în funcţie este efectuată de Comisia pentru verificarea stării de sănătate a candidaţilor la funcţia de judecător şi a judecătorilor în funcţie privind corespunderea pentru exercitarea funcţiei de judecător, din cadrul Dispensarului Republican de Narcologie.

Examenul psihiatric se efectuează de o comisie medicală psihiatrică pentru verificarea stării de sănătate a candidaţilor la funcţia de judecător şi a judecătorilor în funcţie, constituită din trei medici psihiatri şi un psiholog clinician în cadrul Spitalului Clinic de Psihiatrie.

Potrivit Regulamentului, cheltuielile pentru efectuarea examenelor necesare, conform taxelor stabilite în Catalogul tarifelor unice pentru serviciile medico-sanitare prestate contra plată de către instituţiile medico-sanitare publice, precum şi pentru serviciile acoperite din fondurile asigurării obligatorii de asistenţă medicală, prestate de instituţiile medico-sanitare publice şi cele private, sunt acoperite:

  •     în cazul candidaţilor la funcţia de judecător – de către solicitantul examinării;
  •     în cazul judecătorilor în funcţie – de către Consiliul Superior al Magistraturii.

Tot la ședința CSM s-a discutat și despre evaluarea performanțelor magistraților. Plenul CSM a aprobat graficul de evaluare, iar în 2018 vor fi suspuși evaluării 30 de magistrați. Evaluarea performanței judecătorilor are loc o dată la trei ani.