Modificări legislative în vigoare:  dosarele de insolvabilitate nu se mai judecă în curțile de apel, ci în judecătorii

Dosarele de insolvabilitate nu se mai judecă direct în curțile de cpel, ci în instanțele de fond. Prevederea este inclusă într-o lege votată în data de 1 decembrie, de către Parlament, care a fost publicată în Monitorul Oficial din data de 5 ianuarie. Documentul este în vigoare din momentul publicării.

Potrivit noilor prevederi, toate dosarele de insolvabilitate vor trece prin judecătoriile de fond. Și asta pentru că s-a modificat art. 355 din Codul de procedură civilă, în care cuvintele ”curtea de apel de drept comun” s-a substituit cu cuvântul ”judecătoria”.

Astfel, în urma modificărilor art. 355, cererea de declarare a insolvabilităţii se depune la judecătoria competentă în conformitate cu prevederile prezentului cod şi ale altor legi.

Amendamentul, care a strămutat cauzele de insolvabilitate spre judecare în instanțele de fond, a fost propus de către deputatul democrat, Anatolie Zagorodnâi, care este și vicepreședinte al Comisiei juridice, numiri și imunități a Parlamentului. În avizul său, Centrul Național Anticorupție a menționat că autorul nu a asigurat informarea publicului referior la inițierea elaborării proiectului.

Inițial, când proiectul a fost propus consultărilor publice, aceste prevederi nu au fost stipulate în document. Mai exact, în varianta sa inițială, documentul prevedea, referitor la insolvabilitate, doar modificări la art. 429 alin. (1) din Codul de procedură civilă, prin care au fost excluse cuvintele ”în procedura de insolvabilitate”. Art 429 alin. (1) spune că pot fi atacate cu recurs deciziile pronunţate de curţile de apel în calitatea lor de instanţe de apel, cât şi hotărârile pronunţate de curţile de apel în procedura de insolvabilitate.

Documentul, prin care a fost modificată procedura de examinare a dosarelor de insolvabilitate, a modificat atribuțiile instanțelor și în alte dosare. Astfel, materialele privind demiterea membrilor CEC vor fi înaintate Curţii de Apel Chişinău, iar hotărârea acesteia poate fi contestată la Curtea Supremă de Justiţie. Până la operarea modificărilor, Codul electoral prevedea că materialele privind demiterea membrilor CEC se înaintează Curţii Supreme de Justiţie de către organele care au desemnat persoanele respective în componenţa Comisiei Electorale Centrale, precum şi de către membrii comisiei.

De asemenea, s-au făcut modificări și la Legii privind sistemul public de asigurări sociale. Astfel, sumele datorate sub orice formă Casei Naţionale vor fi urmărite prin intermediul judecătoriilor, dar nu a curţilor de apel. S-a modificat și articolul 41 din Legea cetăţeniei Republicii Moldova. Mai exact, decretele cu privire la cetăţenie pot fi contestate în ordinea generală a contenciosului administrativ, dar nu la Curtea Supremă de Justiţie.

Totodată, s-au operat modificări și în Legea sindicatelor, iar judecătoriilor le-ar fost atribuită competenţa de a suspenda sau înceta activitatea sindicatelor. Până la intrarea în vigoare a noilor modificări, această atribuție a revenit Curţii Supreme de Justiţie.

Amendamente au fost propuse și la Legea cu privire la asistenţa juridică internaţională în materie penală. Decizia de refuz a efectuării transferului persoanei condamnate, luată de autorităţile Republicii Moldova ca stat de condamnare, poate fi contestată în procedura contenciosului administrativ la judecătorii, dar nu la Curtea de Apel Chişinău, cum a fost până recent.

De asemenea, au fost racordate competenţei instanţelor de judecată la noile prevederi ale Codului de procedură civilă, prin modificarea şi completarea Legii privind partidele politice. Toate aspectele ce ţin de limitarea activităţii şi încetarea activităţii partidelor politice vor fi examinate în primă instanţă de către judecătoria competentă, dar nu de Curtea de Apel Chişinău.

În Legea Curţii de Conturi s-au făcut modificări ca rapoartele de audit şi hotărârile acesteia să fie contestate la judecătoria competentă, dar nu la Curtea Supremă de justiţie.

Schimbarea competenţei în favoarea judecătoriilor s-a făcut şi în Legea cu privire la protecţia invenţiilor. Litigiile vor fi examinate, conform competenţei stabilite în Codul de procedură civilă, de către judecătorii și nu de Curtea de Apel Chişinău. Iar referitor la Legea concurenţei, deciziile prin care Plenul Consiliului Concurenţei a aplicat o amendă sau o penalitate cu titlu cominatoriu vor fi contestate la judecătorie și nu la Curtea de Apel Chişinău.