La propunerea președintelui Curții Supreme de Justiție, Mihail Poalelungi, a fost elaborată și semnată Carta interprofesională a judecătorilor, procurorilor și avocaților

Conducerea Consiliului Superior al Magistraturii (CSM), Uniunii Avocaților (UAM) și Consiliului Superior al Procurorilor (CSP) au semnat Carta interprofesională a judecătorilor, procurorilor și avocaților din Republica Moldova. Carta interprofesională a fost elaborată la propunerea președintelui Curții Supreme de Justiție, Mihail Poalelungi, de un grup de lucru din care au făcut parte reprezentanți ai CSM, UAM și CSP. Scopul Cartei este de a introduce standarde unice de conduită profesională pentru oficialii judiciari, de a oferi îndrumare și de a asigura respectarea principiilor etice. De asemenea, pentru a spori o înțelegere mai largă a societății cu privire la standardele etice ale oficialilor judiciari.

În document se menționează că, judecătorii, procurorii și avocații din Republica Moldova în cadrul procedurii judiciare au atribuții distincte și complementare, reprezentând o garanție necesară, pentru o justiție echitabilă, imparțială și eficientă. Dialogul interprofesional continuu între judecătorii, procurorii și avocații din Republica Moldova are loc pe baza unor principii și valori etice comune, ca respectul față de lege, secretul profesional, integritatea și respectul față de justițiabili, competență profesională, echitate, precum și respectul reciproc.

De asemenea, se menționează că rolurile judecătorilor, procurorilor și avocaților în desfășurarea procedurii judiciare sunt diferite, dar dialogul interprofesional al acestora în exercitarea atribuțiilor specifice în cadrul procedurii judiciare este necesar să aibă loc în scopul protecției drepturilor omului și să asigure garanția funcționării transparente și eficiente a sistemului judecătoresc din Republica Moldova.