Concurs  pentru Colegiul disciplinar al judecătorilor. Termenul limită – 31 ianuarie

Ministerul Justiției a lansat un concurs de selectare a doi candidați din partea societății civile, pentru funcțiile de membri în Colegiul disciplinar al judecătorilor. Termenul limită pentru depunerea dosarelor este 31 ianuarie 2018, ora 17:00.

Astfel, la concurs pot candida cetățenii Republicii Moldova cu studii superioare, capacitate deplină de exercițiu, care au o reputație ireproșabilă și experiență în domeniul dreptului de cel puțin 7 ani cumulativ, dintre care cel puțin cinci în domeniul practic.

„Nu sînt acceptați candidații care desfășoară activități cu caracter politic, sînt membri de partid, deputați în Parlament, consilieri sau funcționari publici. De asemenea, nu vor fi admiși la concurs membri ai Consiliului Superior al Magistraturii sau ai colegiilor acestuia”, se arată în nota informativă a Ministerului Justiţiei.

Dosarul trebuie să conțină: CV-ul, copia buletinului de identitate, a diplomei de studii superioare sau echivalentul ei, a carnetului de muncă, scrisoarea de recomandare, cazierul judiciar, certificatul medical și declarația de integritate. Acesta trebuie depus personal la sediul Ministerului Justiției.