Seminar cu participare internațională, la Bălți: «Specificul cercetării  și examinării judiciare în domeniul delictelor de corupție și celor economice»

Sub auspiciile Asociației Judecătorilor din Moldova, Procuraturii Generale și  Ministerului Afacerilor Interne, în data de 7 și 8 decembrie curent, la Bălți  s-a desfășurat Seminarul de formare continuă, tema dezbaterilor fiind următoarea: «Specificul cercetării  și examinării judiciare în domeniul delictelor de corupție și celor economice (combaterea represivă a corupției)». Cuvînte de salut în fața celor prezenți au rostit  Gheorghe Scutelnic, Vicepreședintele Curții de Apel Bălți, precum și Uwe Stark, judecător, judecătoria de circumscripţie din Siegen, Germania, după care, au abordat subiecte de interes major pentru justiție, poliție, procuratură,  dar și pentru societate în ansamblu, cum ar fi bunăoară  «Protecţia drepturilor fundamentale şi controlul judecătoresc al acțiunilor de investigație, Delicte de corupție: cazul ”Wulff”.

Cei prezenți la seminar au mai pus în discuție tehnicile de subsumare și de apreciere  în cadrul dispunerii măsurii de percheziţie, specificînd măsurile publice de investigaţie: cerinţele, conţinutul necesar al motivării demersurilor înaintate de procurori şi hotărârile judecătoreşti în procedura de urmărire penală, punerea în aplicare a măsurilor de investigație, inclusiv cele de menire specială: percheziţia şi ridicarea, atragerea experţilor.

A  doua zi (8 decembrie)  a sesiunii de dezbateri  a fost consacrată tematicii «Delictele economice», cu referință la cazul ”Hoeness”, unul dintre subiecte fiind  tehnica de subsumare și de apreciere  în cadrul dispunerii măsurii de arest preventiv.

Rînd pe rînd, vorbitorii au precizat care ar fi cele mai adecvate  măsuri deschise de investigaţie: cerinţele, conţinutul necesar al motivării demersurilor înaintate de procurori şi hotărârile judecătoreşti în procedura de urmărire penală, dar și punerea în aplicare a măsurilor, în special cînd ne referim la reţinerea provizorie şi de arest preventiv.

Totodată, au fost puse în discuție și necesitatea operativă a măsurilor  de investigaţie sub acoperire: cerinţele, motivația procurorilor şi hotărârile judecătoreşti în procedura de urmărire penală, punerea în aplicare a măsurilor de investigație, ceea ce, uneori, presupune utilizarea persoanelor de încredere şi ofiţerilor sub acoperire, dar și supravegherea telecomunicaţiilor.

 

One thought on “Seminar cu participare internațională, la Bălți: «Specificul cercetării  și examinării judiciare în domeniul delictelor de corupție și celor economice»”

Comments are closed.