Adunarea Generală a Judecătorilor: trei judecători reconfirmați, iar alții trei aleși în componența Consiliului Superior al Magistraturii

2Ședința extraordinară a Adunării Generale a Judecătorilor a început la ora 10:30 și a fost deschisă de către domnul Victor Micu. În această ordine, a fost ales Președintele Adunării Generale a Judecătorilor, doamna Iulia Sîrcu de la Curtea Supremă de Justiție și Secretarul Adunării Generale a Judecătorilor, dar și doamna Avasiloaie Tatiana de la Judecătoria Chișinău. În sală a fost prezenți 372 de judecători din totalul de 446.

După aprobarea agendei ședinței Adunării Generale a Judecătorilor, judecătorii participanți la concurs, își prezintă fiecare programul de activitate pentru mandatul solicitat.

În rezultatul votului secret, trei judecători au fost reconfirmați și alți trei au fost aleși pentru a face parte din Consiliul Superior al Magistraturii (CSM). Adunarea Generală a Judecătorilor s-a convocat în ședință vineri, 20 octombrie, pentru a vota candidaturile.

În calitate de membri permanenți în CSM au fost votați: Petru Moraru şi Victor Micu (din rândul judecătorilor Curții Supreme de Justiție), ultimul a deținut în ultima perioadă funcția de președinte al CSM; Nina Cernat și Alexadru Gheorghieş (din rândul judecătorilor Curților de Apel), Dorel Musteață și Anatolie Galben (din rândul instanțelor de fond).

Din cei șase, reconfirmați sunt: Victor Micu (mandatul actual al căruia expiră în ianuarie anul viitor), Nina Cerlat (în noiembrie anul curent) și Dorel Mustață (octombrie 2018).

În funcțiile de membri supleanți au fost selectați: Luiza Gafton (CSJ) și Anatolie Pahopol (CA).

Membri permanenți în Colegiul Disciplinar al CSM au fost aleși Ala Cobâneanu şi Nadejda Toma (CSJ), Elena Cobzac și Anatolie Minciună (CA) și Aliona Miron (din rândul judecătoriilor).

În componenta Consiliului Superior al Magistraturii intră judecători și profesori de drept titulari. Președintele Curții Supreme de Justiție, ministrul justiției și procurorul general sunt membri de drept ai CSM. Șase membri din rândul judecătorilor, inclusiv doi membri supleanți, sunt aleși în CSM prin vot secret de către Adunarea Generală a Judecătorilor, aceștia reprezentând toate nivelurile instanțelor judecătorești. Încă trei membri ai CSM se aleg de către Parlament din rândul profesorilor de drept titulari, cu votul majorității deputaților aleși.

Așadar, noii membri permanenţi aleşi în CSM sunt: Nina Cernat (348 de voturi), Victor Micu (345 de voturi), Alexandru Gheorghieş (343 de voturi), Petru Moraru (312 voturi), Dorel Musteaţă (263 de voturi) şi Galben Anatolie (243 de voturi).
Viorica Puică a acumulat 146 de voturi, şi Gheorghe Balan 57 de voturi.