La Chişinău şi-a început lucrările Reuniunea anuală a Asociației Europene a Judecătorilor

Astăzi la Chişinău şi-a început lucrările Reuniunea anuală a Asociației Europene a Judecătorilor, for la care participă delegaţi din peste treizeci de ţări. Tip de două zile, magistraţii europeni vor lua în dezbatere mai multe chestiuni de ordin profesional, între care situaţia unor judecători din Turcia şi Polonia. Participanții la reuniune vor discuta subiectele de interes major din sistemul judiciar al statelor membre și vor identifica soluții pentru depășirea problemelor existente.

Premizele create de Parlament pentru ca judecătorii să asigure un act al justiției eficient și să fie în slujba cetățenilor au fost prezentate de Președintele Parlamentului Andrian Candu, în deschiderea Reuniunii anuale a Asociației Europene a Judecătorilor. Speakerul a menționat că sistemul judiciar din Republica Moldova a cunoscut, în ultimii ani, reforme reale, care au creat toate premizele pentru ca judecătorii să aibă un cadru legal clar.

”Consolidarea sistemului judiciar este o activitatea de durată și sunt multe lucruri încă de făcut, însă avem multe lecții învățate. Independența judecătorilor este o realitate pe care ei trebuie să și-o asume. Responsabilitatea judecătorilor este în fața societății, pentru asigurarea aplicării legii egal pentru toți. Asigurarea independenței, restructurările instituționale și noile mecanisme funcționale sunt doar un cadru primar pentru un act calitativ și eficient al justiției”, a subliniat Andrian Candu.

Potrivit Președintelui Parlamentului, printre provocările care rămân atât în fața judecătorilor din Moldova, cât și a celor din alte state din regiune, este ”riscul de a se transforma într-o industrie, care generează venituri, uitând că de fapt sunt plătiți din bani publici pentru a fi în serviciul cetățenilor”.

Andrian Candu a precizat că Republica Moldova are o experiență în reforma judiciară care poate fi împărtășită, iar unul din principalele lucruri învățate este că toate intențiile și legile bune vor eșua fără un efort din partea tuturor celor implicați în proces.

La deschiderea Reuniunii anuale a Asociației Europene a Judecătorilor au mai participat Președinta Comisiei juridice, numiri și imunități, Raisa Apolschii, Președintele Asociației Judecătorilor din Republica Moldova, Ion Druță, Președintele Curții Supreme de Justiție, Mihai Poalelungi, Președintele Asociației Internaționale a Judecătorilor, Christophe Regnard, Președintele Asociației Europene a Judecătorilor, José Igreja Matos, precum și judecători din peste 30 de țări.

Asociația Europeană a Judecătorilor reprezintă Grupul regional al Asociației Internaționale a Judecătorilor.