Proces-verbal nr. 14 al ședinței Consiliului Executiv al Asociației Judecătorilor din Republica Moldova

16.12.2016
orele 14.00,
sediul Curții Supreme de Justiție
str. M. Kogălniceanu, 70
mun. Chișinău

S-au prezentat: I. Druță, L. Catan, O. Sternioală, M. Pitic,A. Panov, A. Bostan, E. Pșenița.

Nu s-au prezentat:O. Robu, D. Musteață, V. Clima.

Se soluționează întrebarea privind desfășurarea ședinței în lipsa membrilor absenți.

Au votat:

Pro – 7                                                          Contra – 0

S-a decis:

A desfășura ședința Consiliului Executiv în lipsa doamnelor/domnilor:O. Robu, D. Musteață, V. Clima.

Ședința se declară deliberativă.

ORDINEA DE ZI

 1. Pregătirile pentru Reuniunea Anuală a Asociației Europene a Judecătorilor (AEJ) din mai 2017, organizată de către Asociația Judecătorilor din Republica Moldova (AJRM).
 2. Congresul AJRM.
 3. Seminarele de formare continuă organizate de AJRM în cooperare cu Fundația Germană pentru Cooperare Juridică Internaţională (Fundația IRZ) şi Institutul Naţional al Justiţiei (INJ), în perioada octombrie-decembrie 2016.
 4. Conferință Internațională pe tema:Asigurarea uniformității practicii judiciare – sarcina curților supreme”, organizată de AJRM, Fundația IRZ, Curtea Supremă de Justiţie şi INJ, în perioada 03-04.11.2015, la Chişinău.
 5. Rezultatele participării la Colocviul Internațional“Migranții: respectarea drepturilor fundamentale” şi Reuniunea Bordului Asociației “Magistrații Europeni pentru Democrație și Libertăți”(MEDEL) din 21-22.10.2016 (Paris, Franța).
 6. Vizita de lucru a Grupului de lucru responsabil de examinarea şi îmbunătățirea conținutului proiectului de Cod Administrativ, organizată de Fundația IRZ în perioada 14-18.11.2016, la Trier (Germania).
 7. Vizita de schimb de experiență în domeniul contenciosului administrativ, organizată de Fundația IRZ în perioada 04-09.12.2016, la Bonn (Germania).
 8. Album-Ediție jubiliară conţinînd informația privind corpul judecătoresc.
 9. Cererile dnei Elena Cojocari, Judecător, Judecătoria sect. Buiucani mun. Chişinău, a dnei Galina Moscalciuc, Judecător, Judecătoria sect. Buiucani mun. Chişinău, a dlui Anatolie Galben, Judecător, Judecătoria sect. Rîșcani mun. Chişinău, şi a dlui Iurie Potînga, Judecător, Judecătoria sect. Rîșcani mun. Chişinău, cu privire la excluderea din membrii AJRM.
 10. Decontarea de sume/medalii.

A fost aprobată Ordinea de zi.

 1. Pregătirile pentru Reuniunea Anuală a Asociației Europene a Judecătorilor (AEJ) din mai 2017, organizată de către Asociația Judecătorilor din Republica Moldova (AJRM).

S-a vorbit despre acțiunile întreprinse în contextul organizării ReuniuniiAsociației Europene a Judecătorilor din 18-20.05.2017.În prezent, se lucrează asupra informației practice necesare pentru Secretariatul Asociației Internaționale a Judecătorilor (AIJ-AEJ) în vederea definitivării invitațieide participare.La începutul lunii februarie 2017 se propune comunicarea oficială a invitației de participare la Reuniune tuturor asociațiilor membre AIJ-AEJ.

S-a decis ca la următoarea ședință a Consiliului Executiv să se comunice detaliile privind progresul înregistrat în procesul organizării Reuniunii.

 1. Congresul AJRM.

S-a vorbit despre examinarea posibilității organizării Congresului AJRM după Reuniunea Anuală a Asociației Europene a Judecătorilor, eventual la începutul lunii iunie.

S-a decis ca la următoarea ședință a Consiliului Executiv să se revină la acest subiect.

 1. Seminarele de formare continuă organizate de AJRM în cooperare cu Fundația Germană pentru Cooperare Juridică Internaţională (Fundația IRZ) şi Institutul Naţional al Justiţiei (INJ), în perioada octombrie-decembrie 2016.

În perioada octombrie-decembrie 2016 au fost organizate un şir de seminare de formare continuă pentru judecători având drept tematici de abordareprocedura necontencioasă şi contenciosul administrativ, principiile procesual-penale şi procedura penală,principiile procesual-civile şi procedura civilă (moot court-simulare de proces), cercetarea și judecarea cauzelor infracțiunilor economice și celor conexe de corupție. AJRM a fost reprezentată prin membrii săi, atât în calitate de experţi naționali, cît şi participanţi ai sesiunilor.Expertiza colegilor din Germania a fost împărtășită de practicieni judecători, avocați, procurori.La final participanții au primit certificate din partea INJ.

 1. Conferință Internațională pe tema:Asigurarea uniformității practicii judiciare – sarcina curților supreme”, organizată de AJRM, Fundația IRZ, Curtea Supremă de Justiţie şi INJ, în perioada 03-04.11.2015, la Chişinău.

Atât organizarea, cît şi calitatea lucrărilor Conferințeiau fost apreciate la înalt nivel.Conferința a fost structurată pe 3 sesiuni tematice: Uniformitatea jurisprudenței în calitate de garant pentru securitatea juridică?; Importanţa respectării jurisprudenței naţionale şi internaționale de către instanțele inferioare (apel şi fond) şi Sarcina instanțelor superioare în asigurarea uniformității practicii judiciare. Astfel, experți naționali şi internaționali au discutat chestiuni de interes comun în domeniul practicii judiciare.Au fost înmînate certificate de participare.

Totodată, a avut loc şi Reuniunea Anuală în cadrul “Memorandumului de înțelegere privind cooperarea multilaterală între asociațiile profesionale a judecătorilor din Armenia, Georgia, Kazahstan, Polonia, Ucraina, Estonia, Moldova și Germania”.Următoarea Reuniune va avea loc în Georgia.

 1. Rezultatele participării la Colocviul Internațional “Migranții: respectarea drepturilor fundamentale” şi Reuniunea Bordului Asociației “Magistrații Europeni pentru Democrație și Libertăți” (MEDEL) din 21-22.10.2016 (Paris, Franța).

AJRM a fost reprezentată de doi din membrii Consiliului Executiv, de către,dna Angela Bostan, Judecător, Curtea de Apel Chişinău, şi dnaOxana Robu, Judecător, Curtea de Apel Chişinău. Delegații au participat activ la lucrările Colocviului şi Reuniunii Bordului.

Următoarea Reuniune a Bordului MEDELva avea loc la Palma de Mallorca (Spania); perioada exactă va fi comunicată ulterior.

 1. Vizita de lucru a Grupului de lucru responsabil de examinarea şi îmbunătățirea conținutului proiectului de Cod Administrativ, organizată de Fundația IRZ în perioada 14-18.11.2016, la Trier (Germania).

În contextul consultărilor pe marginea proiectului de Cod Administrativ din Republica Moldova, în perioada 13-19.11.2016, în Germania (Trier), a avut loc vizita de lucru a Grupului responsabil de examinarea şi îmbunătățirea conținutului proiectului Codului Administrativ.Reprezentanţii Grupului de lucru s-au implicat plenar în dezbaterile privind conţinutul proiectului de Cod, s-a realizat un schimb eficient de expertiză şi experiență.

 1. Vizita de schimb de experiență în domeniul contenciosului administrativ, organizată de Fundația IRZ în perioada 04-09.12.2016, la Bonn (Germania).

În perioada 04-09 decembrie 2016, la Bonn (Germania), urmare a invitației din partea Fundației IRZ, un grup de judecători naționali au efectuat o vizită de schimb de experiență în domeniul contenciosului administrativ.

Din partea AJRM au participat următorii judecători:

 1. Dl Alexandru Gheorghieş, Preşedinte, Curtea de Apel Bălți;
 2. Dna Eugenia Fistican, Judecător, Curtea de Apel Chișinău;
 3. Dna Luiza Gafton, Preşedinte, Judecătoria sect. Botanica mun. Chișinău;
 4. Dl Dorin Dulghieru, Preşedinte, Judecătoria sect. Buiucani mun. Chișinău;
 5. Dna Ecaterina Palanciuc, Vicepreședinte, Judecătoria sect. Centru mun. Chișinău;
 6. Dl Vladislav Clima, Vicepreședinte, Judecătoria sect. Ciocana mun. Chișinău;
 7. Dna Stella Bleşceaga, Vicepreședinte, Judecătoria sect. Rîșcani mun. Chișinău.
 8. Album-Ediție jubiliară conţinînd informația privind corpul judecătoresc.

Albumul este în proces de lucru. Definitivarea acestuia se propune pînă la următoarea Adunare Generală a Judecătorilor.

 1. Cererile dnei Elena Cojocari, Judecător, Judecătoria sect. Buiucani mun. Chişinău, a dnei Galina Moscalciuc, Judecător, Judecătoria sect. Buiucani mun. Chişinău, a dlui Anatolie Galben, Judecător, Judecătoria sect. Rîșcani mun. Chişinău, şi a dlui Iurie Potînga, Judecător, Judecătoria sect. Rîșcani mun. Chişinău, cu privire la excluderea din membrii AJRM.

S-a luat act de cereri, calitatea de membru AJRM încetând pentru dna Elena Cojocari, Judecător, Judecătoria sect. Buiucani mun. Chişinău, dna Galina Moscalciuc, Judecător, Judecătoria sect. Buiucani mun. Chişinău, dl Anatolie Galben, Judecător, Judecătoria sect. Rîșcani mun. Chişinău, şi dl Iurie Potînga, Judecător, Judecătoria sect. Rîșcani mun. Chişinău.

 1. Decontarea de sume/medalii.

S-a votat unanim.

 1. Diverse.

 

 1. S-a comunicat despre faptul că Fundația IRZ examinează posibilitatea organizării unor vizite de lucru în Germania şi în 2017.
 2. S-a propus felicitarea dlui Nichifor Corochii, Judecător, Curtea de Apel Chişinău, cu ocazia împlinirii vîrstei de 60 de ani, şi a dnei Dina Rotarciuc, Judecător, Curtea de Apel Chişinău, cu ocazia împlinirii vîrstei de 65 de ani. Ambilor judecătorilor li se va înmîna ajutor material, medalie cu număr şi diploma de onoare AJRM.

Cu vot unanim a fost aprobată propunerea.

 1. S-a vorbit despre eventuală îmbunătățire a paginii web a AJRM.

Ședința se declară închisă.

Președintele Asociației Judecătorilor din RM                                                   Ion DRUȚĂ