Persoanele declarate incapabile vor avea acces liber la justiţie

cc430x250Persoanele declarate incapabile vor avea posibilitatea să depună cereri în instanţele de judecată, inclusiv să conteste hotărârile şi deciziile judecătoreşti şi vor avea posibilitatea să participe nemijlocit în procesele de judecată sau să-şi angajeze un avocat. Curtea Constituţională a declarat neconstituţionale prevederile ce limitează excesiv drepturile persoanelor cu dizabilităţi.

Hotărârea este compusă din două părţi. Prima se referă la dreptul de acces la justiţie, iar a doua la capacitatea juridică civilă şi instituţia tutelei. Până recent, dacă o persoană avea o dizabilitate mintală, fie ea şi minoră, putea fi uşor declarată incapabilă, într-o procedură mai mult formală, şi lipsită totalmente de posibilitatea de a-şi exercita drepturile. Aceasta nici măcar nu putea contesta hotărârea prin care era declarată incapabilă, iar ca urmare, era numit un tutore ce lua toate deciziile în numele persoanei declarate incapabile.

Avocatul Promo-LEX, Dumitru Sliusarenco, susţine că, hotărârea Curţii este una istorică şi una dintre cele mai importante din anul 2016. Avocatul a menţionat că prevederile normative declarate neconstituţionale, deşi de jure erau menite să asigure un echilibru eficient de protecţie şi acces la justiţie pentru persoanele declarate incapabile, de facto constituiau cel mai important impediment pentru aceste persoane în realizarea dreptului efectiv de acces la justiţie.

Astfel, odată cu pronunţarea acestei hotărâri, o categorie întreagă de persoane, care până în prezent erau total izolate de societate, vor avea posibilitatea să-şi revendice şi să-şi apere drepturile în instanţele de judecată.

Anual în Republica Moldova sunt declarate incapabile şi private de drepturi fundamentale circa 250 de persoane, conform datelor din 2015 ale Ministerului Sănătăţii. Majoritatea persoanelor lipsite de capacitate juridică sunt plasate în instituţii medicale sau rezidenţiale specializate, fără posibilitatea de a decide singure asupra acestei măsuri şi fără posibilitatea de a părăsi de sine stătător aceste instituţii, în multe cazuri aceasta fiind o izolare pe viaţă

În anul 2015, în Moldova, erau în total 3 267 de persoane lipsite de capacitatea juridică.