La Chişinău a avut loc Conferinţa Internaţională cu genericul «Asigurarea Uniformităţii practicii judiciare – sarcina curţilor supreme»

Curtea Supremă de Justiţie a găzduit în data de 3 şi 4 noiembrie 2016 Conferinţa Internaţională cu genericul «Asigurarea Uniformităţii practicii judiciare – sarcina curţilor supreme», eveniment organizat sub auspiciile Asociaţiei Judecătorilor din Moldova, Institutul Naţional de Justiţie şi IRZ. Forumul de la Chişinău este parte a Reuniunii anuale  a asociaţiilor participante la Memorandumul de interacţiune pe chestiuni de cooperare multilaterală în domeniul justiţiei. Este pentru a doua oară cînd AJRM convoacă experţi de talie inrenaţională şi regională, dar şi factori responsabili din sistemul judectorec, pentru a pune în evidenţă provocările cu care confruntă justiţia.

În debutul reuniunii, atît preşedintele Curţii Supreme de Justiţie Mihai Poalelungi, cît şi Ion Druţă, preşedintele Uniunii Judecătorilor din Moldova au salutat publicul şi au mulţumit pentru interesul manifestat în procesul de reformă al justiţiei, de data aceasta fiind abordată sarcina instanţei supreme în asigurarea funcţionalităţii sistemului judecătoresc în ansamblu.

În cadrul dezbaterilor, participanţii au făcut un schimb de opinii cu privire la experienţa instanţelor judecătoreşti din Ucraina de exemplu în domeniul examinării cauzelor civile de către instanţele de recurs, raport prezentat de către Elena Evtuşenko, preşedintele Asocialţiei Judecătorilor din Ucraina, jurist emerit al Ucrainei, doctor în drept. Pe aceiaşi undă de idei a fost şi Hrachik Sargsyan, preşedintele Asociaţiei Judecătorilor din Republica Armenia care a abordat subiectul asigurării uniformităţii jurisprudenţei de către instanţele de recurs din Republica Armenia. Totodată, Kakhaber Sopromadze s-a referit la importanţa respectării jurisprudenţei naţionale şi internaţionale  de către instanţele judecătoreşti de drept comun din Georgia. Iar despre sarcina instanţelor superioare în asigurarea uniformităţii practicii judiciare a vorbit Stefan Hulshorster, director executive adjunct, Fundaţia IRZ. Cine şi cum trebuie să asigure uniformitate în aplicarea judiciară s-au pronunţat membrii asociaţilor judecătoreşti din Germania şi Kazahstan, prezenţi şi ei la Conferinţa de la Chişinău.