Accesul femeilor la justiție discutat în cadrul unei conferințe regionale la Chișinău

7187ccc 7268cccConsolidarea capacității sistemelor judiciare de a asigura accesul femeilor la justiție este discutată timp de două zile la conferința regională a proiectului „ Îmbunătățirea accesului femeilor la justiție în cinci țări ale Parteneriatului Estic”.

În cadrul conferinței, 80 de reprezentanți ai guvernelor statelor beneficiare (Armenia, Azerbaidjan, Georgia, Republica Moldova și Ucraina) vor discuta despre situația curentă dar și măsurile ce urmează a fi intreprinse privind respectarea drepturile femeilor, egalitatea de gen și accesul egal la justiție în procesul de formare a profesioniștilor din sectorul justiției. La fel, vor fi analizate barierile, remediile dar și bunele parctici privind accesul femeilor la justiție, inclusiv provocările ce țin de discriminarea multiplă cu care se confruntă femeile.

Prezentă la deschiderea evenimentului, ministrul Muncii, Protecției Sociale și Familei, Stela Grigoraș a menționat importanța desfășurării acestei conferințe în Republica Moldova, care va contribui la îmbunătățirea cadrului legal privind respectarea egalității de gen între femei și bărbați în justiție.

„Sunt convinsă că experiențele și recomandările participanților la conferință vor aduce o valoare adăugată la proiectele documentelor strategice care sunt în proces de elaborare în plan național. Astfel, vom asigura alinierea obiectivelor naționale cu cele europene și mondiale în eficientizarea politicilor ce țin de asigurarea egalității între femei și bărbați în toate instituțiile de drept” a subliniat ministrul.

Totodată, Stela Grigoraș a menționat că Ministerul Muncii, Protecției Sociale și Familiei este în proces de elaborare a proiectului Strategiei pentru asigurarea egalității de gen în Republica Moldova pentru anii 2017-2021. Noua Strategie reprezintă un instrument efectiv de a asigura coordonarea și mobilizarea eforturilor actorilor guvernamentali, societății civile și a partenerilor de dezvoltare de a aborda perspective de gen în toate politicile și domeniile și de a demonstra angajamentul asumat de promovare și asigurare a agendei egalității de gen.

De asemenea, ministrul a prezentat realizările Ministerului Muncii, Protecției Sociale și Familiei privind respectarea drepturilor femeilor și egalității de gen între femei și bărbați, printre care: modificarea a 15 acte legislative care prevăd promovarea cotei de participare a 40 la sută a ambelor sexe în procesul decizional, aprobarea concediul paternal pentru două săptămâni, cât și promovarea modificărilor la Legea presei, Legea cu privire la publicitate și Codul audiovizualului, în scopul obligării publicaţiilor periodice şi agenţiilor de presă să utilizeze un limbaj non-sexist şi să prezinte imaginile cu femei și bărbați respectând drepturile lor egale în viața publică și cea privată.

Conferința este organizată de către Consiliului Europei în parteneriat cu Institutul Național al Justiției din Republica Moldova și se desfășoară în perioada 24-25 octombrie curent