COMUNICAT

Sistemul de justiţie din Republica Moldova este în plin proces de reformă, ceea ce ar  însemna creşterea calității actului de justiţie, dar şi a integrității corpului judecătoresc în ansamblu. Rolul justiţiei este să apere drepturile omului şi să menţină ordinea de drept. În această ordine de idei, nu putem cunoaşte dacă judecătorii reținuți recent sunt sau nu sunt vinovați. Doar în urma unui proces penal se va stabili acest lucru.
În calitate de  asociație profesională a judecătorilor, dorim să ştim adevărul şi să limpezim situaţia. Procesul care se desfăşoară trebuie să fie unul corect, în afara oricăror forme de presiune. În cazul în care suspiciunile se vor confirma şi se va dovedi vinovăția celor reţinuţi, vor fi necesare acţiuni judiciare şi administrative ferme, aşa încît să evităm pe viitor devieri de la lege şi să refacem încrederea publicului în justiţie. Iar dacă suspiciunile nu se vor confirma, vor fi necesare dezbateri serioase, cu privire la competențele şi profesionalismul organelor de urmărire penală, dar şi a procurorilor.
Asociația Judecătorilor din Moldova declară cu tărie şi responsabilitate că incompetența şi lipsa de integritate sunt inacceptabile.

Consiliul Executiv al Asociației Judecătorilor din RM