Institutul Naţional al Justiţiei implementează o nouă metodă de admitere

 

La admiterea din anul curent, Institutul Naţional al Justiţiei (INJ) va folosi pentru prima dată un modul de testare electronică a candidaţilor la studii pentru funcţia de procuror şi de judecător. Diana Scobioală, directoarea INJ, a spus într-o conferinţă de presă că programul electronic simplifică procesul de examinare, notează automat şi oferă rezultatul instantaneu, diminuând astfel implicarea factorului uman. Diana Scobioală a comunicat că modulul de testare electronică include 1600 de teste elaborate de Grupul de lucru constituit din formatorii Institutului. Testele au fost publicate în prealabil pe pagina INJ cu tot cu răspunsuri corecte. Însă candidaţii la funcţiile de procuror sau judecător care speră să reuşească să suţină testele eventual datorită memoriei fotografice foarte bune vor avea parte de o surpriză – programul va genera aleatoriu întrebările şi va schimba cu locul chiar şi variantele de răspuns. La începutul examenului programul va genera un test unic pentru fiecare candidat în parte selectând 400 de întrebări, câte 100 pentru disciplinele drept civil şi drept procesual civil, drept penal şi drept procesual penal. Fiecare candidat va avea la dispoziţei trei ore ca să susţină acest examen. Directoarea INJ a menţionat că astfel se doreşte ca la instituţie să vină cei mai buni absolvenţi ai facultăţilor de drept şi să se transparentizeze la maximum procesul de admitere la studii a viitorilor procurori şi judecători. Programul a fost creat cu sprijinul Ministerului Afacerilor Externe al Danemarcei, oferit în cadrul proiectului „Consolidarea capacităţilor tehnice ale instituţiilor naţionale pentru protejarea şi promovarea drepturilor omului”, implementat de PNUD Moldova. Alexandru Cocârţă, manager de proiect la PNUD Moldova, a spus că proiectul dat îşi propune să dezvolte capacităţile instituţionale ale INJ. Potrivit managerului de program, testul electronic este elementul inovator al admiterii din acest an la INJ.

Însă nu doar testul electronic reprezintă o noutate, dar şi faptul că în acest an pentru prima dată din comisia de admitere va face parte şi un expert internaţional – colaborator al Ambasadei SUA în Moldova. Acesta va participa la cea de-a doua etapă a admiterii – interviurile verbale cu candidaţii. În anul curent, Comisia pentru organizarea şi desfăşurarea concursului de admitere a acceptat dosarele depuse de către 231 de persoane, dintre acestea 167 s-au înscris pentru funcţia de procuror, iar 64 – pentru cea de judecător. Anul curent Consiliul INJ a anunţat concurs pentru 20 de locuri pentru candidaţii la funcţia de judecător şi 25 de locuri pentru cea de procuror.