Proces-verbal nr. 10 al ședinței Consiliului Executiv al Asociației Judecătorilor din Republica Moldova

08.04.2016
ora 13.00,
sediul Curții Supreme de Justiție
str. M. Kogălniceanu, 70
mun. Chișinău

Prezenţi: I. Druță, L. Catan, O. Sternioală, O. Robu, A. Bostan, D. Musteață, V. Clima, E. Pșenița.

Nu s-au prezentat: E. Ababei, A. Panov, M. Pitic.

Se soluționează chestiunea cu privire la desfășurarea ședinței în lipsa membrilor absenți.

Au votat:

                                   Pro – 8                                                          Contra – 0

S-a decis:

A desfășura ședința Consiliului Executiv în lipsa doamnelor/domnilor: A. Panov, M. Pitic, E. Ababei.

Ședința se declară deliberativă.

ORDINEA DE ZI

 • Reuniunea Anuală a Asociației Europene a Judecătorilor din mai 2017, organizată de către Asociația Judecătorilor din Republica Moldova.
 • Revista “THEMIS”.
 • Rezultatele participării la Conferința Internațională “Terorismului internațional, politici de securitate, drepturile fundamentale” şi Reuniunea Bordului MEDEL din 11-12.03.2016 (Pisa, Italia).
 • Raportul privind monitorizarea AJRM, în calitate de membru al Asociației Internaționale a Judecătorilor.
 • Participarea la Seminarul-conferință “Examinarea cauzelor cu aplicarea Convenției de la Haga cu privire la aspectele juridico-civile ale răpirii internaționale de copii din 10.05.1980”, organizată la Kiev de către Asociația Judecătorilor din Ucraina în colaborare cu Fundația Germană pentru Cooperare Juridică Internațională (Fundația IRZ).
 • Invitația de a participa la Masa rotundă Internațională cu tematica: “Legislația anticorupție și practica legală. Aspecte problematice în aplicarea legislației anticorupție. Discutarea proiectului Înaltei Curți Specializate a Ucrainei privind “hotărîrile judecătorești ilegale”, organizată la Kiev de către Asociația Judecătorilor din Ucraina în colaborare cu Fundația IRZ, în perioada 14-15.04.2016.
 • Invitația de a participa la Conferința la nivel înalt a Miniștrilor Justiției și reprezentanților sistemului judiciar “Consolidarea independenței și imparțialității ca o condiție prealabilă pentru statul de drept în statele membre ale Consiliului Europei”, organizată la Sofia de către Ministerul Justiției al Republicii Bulgaria în cooperare cu Consiliul Europei, în perioada 21-22.04.2016.
 • Invitația de a participa la Conferința “Promovarea abordărilor regionale şi globale privind administrarea instanțelor de judecată”, organizată la Haga (Olanda) de către Asociația Internaţională pentru Administrarea Instanțelor de Judecată, în perioada 18-20.05.2016.
 • Reuniunea Anuală a Asociației Europene a Judecătorilor din 21-24.05.2016 (Jerusalem, Israel).
 • Reuniunea Anuală a Asociației Internaționale a Judecătorilor din 15-21.10.2016 (Mexico City, Mexic).
 • Decontarea de sume/medalii.
 • Diverse.

Ședința a fost prezidată de dl Ion Druță, Președintele AJRM.

A fost aprobată Ordinea de zi.

1. Reuniunea Asociației Europene a Judecătorilor din mai 2017, organizată de către Asociația Judecătorilor din Republica Moldova.

Dl Ion Druță, Președintele AJRM a vorbit despre mersul pregătirilor de organizare, la Chişinău, a Reuniunii Anuale a Asociației Europene a Judecătorilor din mai 2017. Perioada exactă a desfășurării va fi stabilită la Reuniunea Anuală a Asociației Europene a Judecătorilor din 21-24.05.2016 (Jerusalem, Israel). Cît privește locația evenimentului se propune Palatul Republicii, iar pentru cazarea invitaților 3 hotele dislocate optim şi conforme cerințelor AEJ: “Dacia”, “Jolly Alon” şi “Codru”. Urmează a fi identificate cadourile protocolare pentru delegații, agenda evenimentelor culturale, participanții internaționali şi naționali, delegațiile, etc. La Reuniunea din Israel Delegația AJRM va prezenta un video despre Republica Moldova în vederea familiarizării invitaților ce vor participa la reuniune cu țara-gazdă, însoțit de pliante, alte materiale informative.

2. Revista “THEMIS”.                                                                                                                                                                                      

Revista “THEMIS” a fost editată în număr de 350 exemplare, relevând activitatea AJRM pe parcursul anului 2015. Revista a fost prezentată membrilor AJRM la Adunarea Judecătorilor din 11.03.2016.

 

3. Rezultatele participării la Conferința Internațională “Terorismului internațional, politici de securitate, drepturile fundamentale” şi Reuniunea Bordului MEDEL din 11-12.03.2016 (Pisa, Italia).

La aceste 2 evenimente din partea AJRM au participat dna Elena Cobzac, Judecător, Curtea de Apel Chişinău şi dl Radu Țurcanu, Vicepreședinte, Judecătoria sect. Botanica mun. Chişinău. Chestiunile de bază puse în discuție au vizat politicile de securitate ca răspuns primar la terorismul internațional, lipsa unei politici comune privind migrația şi refugiații, încălcarea libertăților fundamentale în Franța sub egida protejării cetățenilor împotriva terorismului, atacurile asupra independenței justiției în Polonia, România și Turcia. Raportul privind participarea delegaților AJRM este plasat pe site-ul AJRM.

4. Raportul privind monitorizarea AJRM, în calitate de membru al Asociației Internaționale a Judecătorilor.

Se lucrează asupra acestui raport.

5. Participarea la Seminarul-conferință “Examinarea cauzelor cu aplicarea Convenției de la Haga cu privire la aspectele juridico-civile ale răpirii internaționale de copii din 10.05.1980”, organizată la Kiev de către Asociația Judecătorilor din Ucraina în colaborare cu Fundația Germană pentru Cooperare Juridică Internațională (Fundația IRZ).

Inițial invitația de participare la acest eveniment a fost pentru sfârșitul lunii martie 2016. Organizatorii au comunicat despre contramandarea evenimentului pentru odată ce va fi comunicată ulterior.

6. Invitația de a participa la Masa rotundă Internațională cu tematica: “Legislația anticorupție și practica legală. Aspecte problematice în aplicarea legislației anticorupție. Discutarea proiectului Înaltei Curți Specializate a Ucrainei privind “hotărîrile judecătorești ilegale”, organizată la Kiev de către Asociația Judecătorilor din Ucraina în colaborare cu Fundația IRZ, în perioada 14-15.04.2016.

Asociația Judecătorilor din Ucraina a comunicat invitația privind participarea a 2 delegați din partea AJRM la Masa rotundă din 14-15.04.2016, organizată la Kiev (Ucraina). Costurile de cazare şi alimentație sunt acoperite de către organizatori, cheltuielile de transport fiind suportate de participanți.

Au fost propuse candidaturile:

 • Dnei Silvia Vrabii, Judecător, Curtea de Apel Chişinău;
 • Dnei Maria Negru, Judecător, Curtea de Apel Chişinău.

Cu vot unanim au fost aprobate candidaturile propuse.

7. Invitația de a participa la Conferința la nivel înalt a Miniștrilor Justiției și reprezentanților sistemului judiciar “Consolidarea independenței și imparțialității ca o condiție prealabilă pentru statul de drept în statele membre ale Consiliului Europei”, organizată la Sofia de către Ministerul Justiției al Republicii Bulgaria în cooperare cu Consiliul Europei, în perioada 21-22.04.2016.

Conferința se încadrează în activităţile organizate de Ministerul Justiţiei al Republicii Bulgaria în cooperare cu Consiliul Europei. Invitația a fost comunicată de către Asociația Internaţională a Judecătorilor, costurile de participare fiind întru totul puse pe seama participanţilor.

8. Invitația de a participa la Conferința “Promovarea abordărilor regionale şi globale privind administrarea instanțelor de judecată”, organizată la Haga (Olanda) de către Asociația Internaţională pentru Administrarea Instanțelor de Judecată, în perioada 18-20.05.2016.

Invitația de participare la Conferință a fost transmisă de dna Marina Matic Boskovic, expert în cadrul Proiectului Uniunii Europene pentru “Susținerea Coordonării Reformei Sectorului Justiției în Republica Moldova”, autorul Raportului  “Instrumente și cadrul viitor de politici pentru reformarea sectorului justiției în Republica Moldova”. Costurile de participare fiind întru totul puse pe seama participanţilor, unde doar taxa de participare e de 425 Euro.

9. Reuniunea Anuală a Asociației Europene a Judecătorilor din 21-24.05.2016 (Jerusalem, Israel).

Au fost discutate 2 momente esențiale: 1) privind componența Delegației AJRM şi 2) perioadele alternative ce urmează a fi propuse pentru desfăşurarea Reuniunii Anuale a Asociației Europene a Judecătorilor din 2017.

Cît privește componența Delegației AJRM, au fost propuse candidaturile:

 • Dl Ion Druță, Judecător, Curtea Supremă de Justiție;
 • Dlui Dorin Dulghieru, Președintele Judecătoriei sect. Buiucani mun. Chișinău;
 • Dlui Vladislav Clima, Vicepreședintele Judecătoriei sect. Ciocana mun. Chișinău;
 • Dlui Alexandru Spoială, Judecător, Judecătoria sect. Ciocana mun. Chișinău.

Cu vot unanim au fost aprobate candidaturile propuse.

Cît privește perioadele alternative ce urmează a fi propuse pentru desfăşurarea Reuniunii Anuale a Asociației Europene a Judecătorilor din 2017, au fost propuse:

 • 21-26.05.2017;
 • 28.05-02.06.2017.

Cu vot unanim au fost aprobate perioadele propuse. Acestea vor fi comunicate la Reuniunea din Israel spre a se alege una din cele 2 propuse.

10. Reuniunea Anuală a Asociației Internaționale a Judecătorilor din 15-21.10.2016 (Mexico City, Mexic).

De către Secretariatul AIJ a fost comunicată informația că, regretabil, Reuniunea Anuală AIJ nu va putea să se desfăşoare în Mexico City (Mexic). Statele membre AIJ au fost invitate să examineze posibilitatea organizării Reuniunii. Astfel, detalii vor urma în acest sens.

11. Decontarea de sume/medalii.

S-a votat unanim.

12. Diverse.

1. Dl Ion Druță, Președintele AJRM a comunicat despre Scrisoarea deschisă privind declarațiile Excelenței Sale, Pirkka Tapiola, ambasador al Delegației Uniunii Europene, semnată de dumnealui şi publicată pe site-ul AJRM.

Cu vot unanim a fost susținută inițiativa respectivă.

2. A fost prezentată cererea dnei Svetlana Filincova, Judecător, Curtea Supremă de Justiție, privind intenția de a se retrage din rândurile membrilor AJRM.

S-a luat act de cerere.

3. S-a decis că următoarea ședință a Executivului va avea loc pe 13.05.2016, ora 13.00.

Ședința se declară închisă.

Președintele Asociației Judecătorilor din RM                                                   Ion DRUȚĂ