Proces-verbal nr. 9 al ședinței Consiliului Executiv al Asociației Judecătorilor din Republica Moldova

12.02.2016
orele 13.30,
sediul Curții Supreme de Justiție
str. M. Kogălniceanu, 70
mun. Chișinău

S-au prezentat: I. Druță, L. Catan, E. Ababei, A. Panov, O. Robu, A. Bostan, D. Musteață, V. Clima, E. Pșenița.

Nu s-au prezentat: O. Sternioală, M. Pitic.

Se soluționează întrebarea privind desfășurarea ședinței în lipsa membrilor absenți.

Au votat:

                                   Pro – 9                                                          Contra – 0

S-a decis:

A desfășura ședința Consiliului Executiv în lipsa doamnelor/domnilor: M. Pitic, O. Sternioală.

Ședința se declară deliberativă.

ORDINEA DE ZI

 1. Planul de activitate pe anul 2016.
 2. Revista “THEMIS”.
 3. Raportul privind monitorizarea Asociației Judecătorilor din Republica Moldova, în calitate de membru al Asociației Internaționale a Judecătorilor.
 4. Conferința internațională “Terorismul internațional, politici de securitate, drepturile fundamentale” şi Reuniunea Asociației “Magistrații Europeni pentru Democrație și Libertăți” (MEDEL) din 11-12.03.2016 (Pisa, Italia).
 5. Participarea la 3 conferințele organizate de Asociația Judecătorilor din Ucraina în colaborare cu Fundația Germană pentru Cooperare Juridică Internațională (Fundația IRZ) martie-iunie 2016.
 6. Reuniunea Anuală a Asociației Europene a Judecătorilor din 21-24.05.2016 (Jerusalem, Israel).
 7. Reuniunea Anuală a Asociației Internaționale a Judecătorilor din 15-21.10.2016 (Mexico City, Mexic).
 8. Memorandumul de înțelegere privind cooperarea multilaterală între asociațiile profesionale a judecătorilor.
 9. Achitarea cotizației anuale de membru al Asociației Internaționale a Judecătorilor.

10. Achitarea cotizației anuale de membru MEDEL.

11. Decontarea de sume/medalii.

12. Diverse.

Ședința a fost prezidată de dl Ion Druță, Președintele AJRM.

A fost aprobată Ordinea de zi.

Ședința a început cu felicitarea dlui Ion Druță, Președintele AJRM, a dnei Liliana Catan şi a dlui Dorel Musteaţă, Vicepreședinți ai AJRM, cu ocazia zilelor de naștere.

1. Planul de activitate pe anul 2016.

Dl Ion Druță, Președintele AJRM a vorbit despre importanţa pregătirilor pentru organizarea la cel mai înalt nivel a Reuniunii Anuale a Asociației Europene a Judecătorilor din mai 2017. Totodată, se poartă discuții privind dezvoltarea unor proiecte cu parteneri naționali şi internaționali, desfăşurarea de conferințe, seminare, etc.

 

Un domeniu identificat ţine de statutul refugiaților, unde în colaborare cu ICNUR, judecătorii urmează să fie instruiți în domeniul respectiv.

 

S-a propus ca la seminare să participe dna Ana Panov, Judecător, Curtea de Apel Chişinău, şi dna Stela Procopciuc, Curtea de Apel Bălți.

 

Cu vot unanim au fost aprobate candidaturile propuse.

2. Revista “THEMIS”.

Revista “THEMIS” este în proces de definitivare, va reprezenta practic raportul de activitate AJRM pe anul 2015. Revista va fi diseminată la Adunarea Judecătorilor.

 

3. Raportul privind monitorizarea Asociației Judecătorilor din Republica Moldova, în calitate de membru al Asociației Internaționale a Judecătorilor.

De către Secretariatul AJRM a fost comunicată solicitarea privind prezentarea unui raport în contextul monitorizării AJRM în calitate de membru AIJ. Responsabil – dl Vladislav Clima, Vicepreședinte, Judecătoria sect. Ciocana mun. Chişinău.

4. Conferința internațională “Terorismului internațional, politici de securitate, drepturile fundamentale” şi Reuniunea Asociației “Magistrații Europeni pentru Democrație și Libertăți” (MEDEL) din 11-12.03.2016 (Pisa, Italia).

S-a propus ca AJRM la aceste evenimente să fie reprezentată de:

 1. Dna Elena Cobzac, Judecător, Curtea de Apel Chişinău, şi
 2. Dl Radu Țurcanu, Vicepreședinte, Judecătoria sect. Botanica mun. Chişinău.

Cu vot unanim au fost aprobate candidaturile propuse.

5. Participarea la 3 conferințele organizate de Asociația Judecătorilor din Ucraina în colaborare cu Fundația Germană pentru Cooperare Juridică Internațională (Fundația IRZ) martie-iunie 2016.

I. Seminar-conferință pe tema “Examinarea cauzelor cu aplicarea Convenției de la Haga cu privire la aspectele civile ale răpirii internaționale a copiilor din 25.10.1980”, propus pentru sfârșitul lunii martie 2016, la Kiev (Ucraina).

 

S-a propus ca AJRM la aceste evenimente să fie reprezentată de către:

 1. Dna Liliana Catan, Judecător, Curtea Supremă de Justiție, Vicepreședinte AJRM, şi
 2. Dl Dorel Musteaţă, Judecător detașat, Vicepreședinte al Consiliului Executiv al AJRM.

Cu vot unanim au fost aprobate candidaturile propuse.

II. Seminar-conferință pe tema “Aplicarea Convenţiei de la New York privind recunoașterea şi executarea sentințelor arbitrale străine din 1958 în practica judiciară”, propus pentru sfârșitul lunii mai 2016, la Cernăuți (Ucraina).

 

S-a propus ca AJRM la aceste evenimente să fie reprezentată de către:

 

 1. Dna Angela Bostan, Judecător, Curtea de Apel Chişinău, membru al Consiliului Executiv al AJRM, şi
 2. Dl Vladislav Clima, Vicepreședinte, Judecătoria sect. Ciocana mun. Chișinău, membru al Consiliului Executiv al AJRM.

Cu vot unanim au fost aprobate candidaturile propuse.

III. Seminar-conferință pe tema “Aspecte procedurale în cauzele penale. Temei pentru întoarcerea rechizitoriului procurorului”, propus pentru luna iunie 2016, la Dnepropetrovsk (Ucraina).

 

S-a decis ca la următoarea ședință a Consiliului Executiv să se revină la acest subiect.

 

6. Reuniunea Anuală a Asociației Europene a Judecătorilor din 21-24.05.2016 (Jerusalem, Israel).

Urmează a se identifica cît de curînd delegații AJRM la această Reuniune. Delegații AJRM vor prezenta Republica Moldova ca țară-gazdă a Reuniunii Asociației Europene a Judecătorilor din mai 2017, vor participa la lucrările Reuniunii.

S-a decis ca la următoarea ședință a Consiliului Executiv să se revină la acest subiect.

 

7. Reuniunea Anuală a Asociației Internaționale a Judecătorilor din 15-21.10.2016 (Mexico City, Mexic).

S-a decis ca la următoarea ședință a Consiliului Executiv să se revină la acest subiect.

8. Memorandumul de înțelegere privind cooperarea multilaterală între asociațiile profesionale a judecătorilor.

Dat fiind faptul că Asociația Judecătorilor din Kazahstan a informat Secretariatul despre imposibilitatea organizării Reuniunii Anuale în Astana, s-a decis că Reuniunea poate să aibă loc în Israel în cadrul lucrărilor Reuniunii Anuale a Asociației Europene a Judecătorilor.

9. Achitarea cotizației anuale de membru al Asociației Internaționale a Judecătorilor.

Anual AJRM urmează să achite cotizația de membru al AIJ.

Cu vot unanim s-a decis asupra achitării cotizației de membru al AIJ pentru anul 2016.

 

10. Achitarea cotizației anuale de membru MEDEL.

Anual AJRM urmează să achite cotizația de membru al MEDEL.

Cu vot unanim s-a decis asupra achitării cotizației de membru al MEDEL pentru anul 2016.

11. Decontarea de sume/medalii.

S-a votat unanim.

 

12. Diverse.

1. S-a luat act de cererea dnei Cristina Prisacari, Judecător, Judecătoria Edineţ, privind primirea în rîndurile membrilor AJRM.

Cu vot unanim s-a decis asupra primirii dnei Cristina Prisacari, Judecător, Judecătoria Edineţ, în rîndurile AJRM.

2. S-a decis că următoarea ședință a Executivului va avea loc pe 08.04.2016, orele 13.00.

Ședința se declară închisă.

Președintele Asociației Judecătorilor din RM                                                   Ion DRUȚĂ