Proces-verbal nr. 8 al ședinței Consiliului Executiv al Asociației Judecătorilor din Republica Moldova

21.11.2015
orele 15.30
Localitatea Purcari

Prezenţi: I. Druță, E. Ababei, A. Panov, O. Robu, A. Bostan, D. Musteață, E. Pșenița, M. Pitic.

Nu s-au prezentat: L. Catan, O. Sternioală, V. Clima.

Soluționarea chestiunii cu privire la desfășurarea ședinței în lipsa membrilor absenți.

Au votat:

                                   Pro – 8                                                          Contra – 0

S-a decis:

A desfășura ședința Consiliului Executiv în lipsa doamnelor/domnilor: L. Catan, O. Sternioală, V. Clima.

Ședința se declară deliberativă.

ORDINEA DE ZI

  • Totalurile activităților realizate în 2015.
  • Pagina web a Asociației Judecătorilor din Republica Moldova.
  • Revista “THEMIS”.
  • Următorul Congres AJRM.
  • Reuniunea Anuală a Asociației Europene a Judecătorilor din 21-24.05.2016 (Ierusalim, Israel).
  • Video-prezentare Moldova (Welcome to Moldova) în contextul pregătirilor pentru desfășurarea Reuniunii Anuale a Asociației Europene a Judecătorilor din 2017.
  • Proiectele propuse pentru 2016.
  • Acordarea medaliei şi diplomei de onoare AJRM dlui Gualtiero Michelini, Președintele Asociației “Magistrații Europeni pentru Democrație şi Libertăți” (MEDEL).
  • Decontarea de sume/medalii.
  • Diverse.

1. Rezultatele activităților realizate în 2015.

Președintele AJRM, dl Ion Druță a adus la cunoștință membrilor Executivului rezultatele activităților organizate de AJRM în colaborare cu partenerii săi. Cu suportul şi sprijinul partenerilor străini (Programul USAID de Consolidare a Instituțiilor Statului de Drept (ROLISP), Fundația Freedom House România, Ambasada Olandei la București, Fundația Germane pentru Cooperare Juridică Internațională (IRZ), Fundația Konrad Adenauer Stiftung / Programul Statul de Drept Europa de Sud Est, MEDEL, etc.) şi naționali (Curea Supremă de Justiție, Institutul Naţional al Justiţiei, etc.) a organizat seminare tematice, conferințe internaționale, editat 3 pliante adresate justițiabililor, etc. Totodată, reprezentanții AJRM au participat la diverse evenimente internaționale şi regionale dedicate sistemului judiciar, performanțelor în domeniu, deficiențelor întîmpinate în activitatea de înfăptuire a actului de justiție. Dl Druță a mulțumit tuturor membrilor Consiliului Executiv AJRM pentru receptivitatea şi implicarea în asigurarea unei bune organizări a tuturor activităților AJRM.

2. Pagina web a Asociației Judecătorilor din Republica Moldova.

Pagina web AJRM este în proces de îmbunătățire. Se propune o interfață mai compresivă, relevând conținutul activităților AJRM, a partenerilor, asociațiilor profesionale a magistraților, precum şi noutățile în domeniu.

3. Revista “THEMIS”.

Revista “THEMIS” va constitui o retrospectivă a activităților desfășurate de AJRM în ordine calendaristică pînă la 31.12.2015, conţinînd rapoarte, comunicate, poze de la evenimente. Odată finisat proiectul revistei, va fi prezentat membrilor Consiliului Executiv pentru consultare. Editarea se preconizează pînă la următoarea Adunare Generală a Judecătorilor.

4. Următorul Congres al AJRM.

Se propune ca în 2016 să nu fie organizat Congresul AJRM din considerente obiective. În particular este vorba despre necesitatea concentrării tuturor eforturilor asupra pregătirii Reuniunii Anuale a Asociației Europene a Judecătorilor, preconizată pentru luna mai 2017, în Republica Moldova, întrunind mai bine de 47 delegații. Fiecare membru al Consiliului Executiv AJRM va fi responsabil de un anumit component. La următoarea ședință vor fi discutate momentele organizatorice.

 

Cu vot unanim s-a acceptat propunerea respectivă.

 

5. Reuniunea Anuală a Asociației Europene a Judecătorilor din 21-24.05.2016 (Ierusalim, Israel).

A parvenit invitația din partea colegilor Asociației Judecătorilor din Israel de a participa la Reuniunea Anuală a Asociației Europene a Judecătorilor din 21-24.05.2016, organizată la Ierusalim. Pînă pe 28.02.2016 urmează să se comunice lista delegaților din partea AJRM.

 

6. Video-prezentare Moldova (Welcome to Moldova) în contextul pregătirilor pentru desfășurarea Reuniunii Anuale a Asociației Europene a Judecătorilor din 2017.

Dat fiind că AJRM va găzdui în 2017 Reuniunea Anuală a Asociației Europene a Judecătorilor, urmează a fi pregătit un video despre Republica Moldova în vederea familiarizării invitaților ce vor participa la reuniune cu țara-gazdă.

 

S-a decis ca la următoarea ședință a Consiliului Executiv să se revină la acest subiect.

 

7. Proiectele propuse pentru 2016.

Se propune continuarea şi fortificarea relațiilor de colaborare cu partenerii deja stabiliți. Subiectele ce prezintă interes pentru a face obiectul unor eventuale seminare, conferințe tematice sunt răspunderea disciplinară a judecătorilor, contenciosul administrativ, insolvența, executarea hotărîrilor judecătorești şi arbitrale străine. În acest sens, se discută cu partenerii în vederea identificării formatului activităților şi momentelor organizatorice.

 

8. Acordarea medaliei şi diplomei de onoare AJRM dlui Gualtiero Michelini, Președintele MEDEL.

Pentru meritele deosebite în promovarea intereselor asociațiilor profesionale ale magistraților şi, implicit, pentru suportul acordat AJRM, dl Ion Druță a propus să se acorde medalia şi diploma de onoare AJRM dlui Gualtiero Michelini, Președintele MEDEL.

 

Cu vot unanim s-a acceptat propunerea respectivă.

 

9. Decontarea de sume/medalii.

S-a votat unanim.

10. Diverse

1. S-a discutat despre pagina web a Memorandumul de înțelegere privind cooperarea multilaterală între asociațiile judecătorilor din Armenia, Georgia, Kazahstan, Polonia, Ucraina, Estonia, Moldova şi Germania, creat cu suportul Fundației IRZ.

 

2. S-a discutat despre felicitarea membrilor AJRM cu ocazia sărbătorilor de iarnă, de naștere.

3. S-a discutat despre posibilitatea organizării unui turneu de fotbal pentru judecători în primăvara anului 2016.

4. S-a discutat despre școală de vară pentru judecători în România.

5. S-a discutat despre necesitatea aprobării Modelelor de acte de procedură civilă şi penală de către Consiliul Superior al Magistraturii.

Ședința se declară închisă.

Președintele Asociației Judecătorilor din RM                                                   Ion DRUȚĂ