H O T Ă R Î R E
a Comisiei pentru selectarea solicitanţilor înscrişi în lista angajaţilor în sistemul judiciar…

H O T Ă R Î R E

a Comisiei pentru selectarea solicitanţilor înscrişi în lista angajaţilor în sistemul judiciar care necesită îmbunătăţirea condiţiilor de trai cu privire la aprobarea Regulamentului privind selectarea solicitanţilor înscrişi în lista angajaţilor în sistemul judiciar care necesită îmbunătăţirea condiţiilor de trai

 

06 septembrie 2013                                                                             mun. Chişinău

nr. 03

 

Examinînd chestiunea cu privire la aprobarea Regulamentului privind selectarea solicitanţilor înscrişi în lista angajaţilor în sistemul judiciar care necesită îmbunătăţirea condiţiilor de trai Comisia,

C O N S T A T Ă:

La data de 30 iulie 2013 între Consiliul Superior al Magistraturii şi „Basconslux” SRL au fost încheiate 2 contracte de societate civilă Nr.1 şi Nr.2, din care rezultă că vor fi construite două blocuri locative în mun. Chişinău pe str. Vasile Alecsandri şi str. Ceucari. Deoarece terenurile unde vor fi construite blocurile aparţin cu drept de folosinţă Consiliului Superior al Magistraturii, acesta fiind beneficiarul unei cote de 40% din spaţiile locuibile din complexele locative edificate, care vor fi repartizate angajaţilor din sistemul judiciar la un preţ redus comparativ preţului de piaţă.

Pentru a stabili lista solicitanţilor înscrişi în lista angajaţilor în sistemul judiciar care necesită îmbunătăţirea condiţiilor de trai, Comisia a elaborat Regulamentul privind selectarea solicitanţilor înscrişi în lista angajaţilor în sistemul judiciar care necesită îmbunătăţirea condiţiilor de trai, care prevede modalitatea şi condiţiile de selectare a acestora.

Astfel,  Comisia pentru selectarea solicitanţilor înscrişi în lista angajaţilor în sistemul judiciar care necesită îmbunătăţirea condiţiilor de trai,

H O T Ă R Ă Ş T E:

1. A aproba Regulamentul privind selectarea solicitanţilor înscrişi în lista angajaţilor în sistemul judiciar care necesită îmbunătăţirea condiţiilor de trai conform anexei la hotărîre.

2.   Hotărîrea se publică  pe pagina  web a Consiliului Superior al Magistraturii şi se expediază în adresa instanţelor judecătoreşti.

 

 

Preşedintele Comisiei                                                                          Dina Rotarciuc