ÎN ATENŢIA JUDECĂTORILOR!

Prin Hotărîrea nr. 531/22 din 09 iulie 2013, Consiliul Superior al Magistraturii a dispus convocarea la 18 octombrie 2013 a Adunării Generale a Judecătorilor.

Una din chestiunile principale din agenda şedinţei este alegerea membrilor permanenţi şi supleanţi ai CSM.

Potrivit Regulamentului cu privire la funcţionarea Adunării Generale a Judecătorilor, candidaturile pot fi propuse la Secretariatul CSM, în termen de o lună de la data anunţării şedinţei Adunării, de către judecători de sine stătător sau de către colectivele de judecători. Atragem atenţia că nemijlocit în şedinţă aceste candidaturi nu pot fi propuse. Or, este important ca judecătorii să se mobilizeze şi să vină cu propuneri concrete pentru viitoarea componenţă a CSM.

Judecătorii îşi pot înainta candidaturile pentru suplinirea funcţiei de membru permanent sau supleant al Consiliului Superior al Magistraturii, al Colegiului de evaluare a performanţelor judecătorilor, cu depunerea la Secretariatul Consiliului a unei cereri indicînd funcţia solicitată, cu anexarea unei fotografii, a curriculumului vitae şi a unui scurt program al viziunii de activitate în Consiliu sau Colegii, în condiţiile legii (pct. 14 al Regulamentului cu privire la funcţionarea Adunării Generale a Judecătorilor).

Totodată, solicităm confirmarea, în notificarea anexată, prin semnăturile tuturor judecătorilor care au luat cunoştinţă despre desfăşurarea Adunării Generale a Judecătorilor şi conţinutul scrisorii date.

Notificarea şi listele candidaturilor înaintate, urmează a fi prezentate prin e-mail: aparatul@csm.md sau fax: 22-38-40, Secretariatului CSM pînă la 23 august 2013.