Recomandarea CSJ cu privire la aplicarea semnului calificativ al art.188 alin.(1) CP – tîlhăria însoţită de violenţă periculoasă pentru viaţa sau sănătatea persoanei agresate

Având în vedere adresările parvenite din partea mai multor instanţe de judecată, a Uniunii Avocaţilor din Republica Moldova, precum şi a juriştilor practicieni, ţinînd seamă că, la moment, nu este posibil de a interveni şi a modifica Hotărîrea Plenului Curţii Supreme de Justiţie „Cu privire la practica judiciară în procesele penale despre sustragerea bunurilor” (perioada vacanţei judecătorilor Curţii Supreme de Justiţie), în scopul unificării practicii judiciare, Curtea Supremă de Justiţie recomandă ca în cazul calificării faptelor persoanei învinuite în baza art.188 alin.(1) CP- săvîrşirea tîlhăriei prin atacul asupra unei persoane în scopul sustragerii bunurilor, însoţit de violenţă periculoasă pentru viaţa sau sănătatea persoanei agresate, se înţelege acea violenţă prin care s-au provocat vătămări corporale de grad mediu ori grave.

În cazul cînd, în rezultatul acţiunilor făptuitorului care, în scopul acaparării bunurilor, a aplicat violenţă fizică urmată de cauzarea vătămărilor corporale uşoare cu dereglarea sănătăţii de scurtă ori lungă durata, asemenea violenţă nu se consideră periculoasă pentru viaţă ori sănătate, astfel că acţiunile urmează a fi calificate ca jaf.

Recomandarea integrală poate fi accesată aici.