80% din justiţiabili se declară mulţumiţi de atitudinea judecătorilor, chestionar

80% din persoanele care au acceptat să completeze un chestionar privind nivelul de satisfacţie faţă de actul de justiţie s-au declarat mulţumiţi pe deplin de amabilitatea şi atitudinea judecătorilor. 69% de respondenţi sunt pe deplin satisfăcuţi de accesibilitatea materialelor dosarului, iar 70% – de pregătirea juridică a grefierilor. Chestionarele au fost elaborate în cadrul proiectului «Monitorizarea reformei sectorului justiţiei pentru sporirea responsabilităţii Guvernului» şi au vizat  primele 3 luni ale anului curent. Potrivit aceluiaşi chestionar, 43% de persoane sunt mulţumite de facilităţile clădirii instanţelor, iar 33% – de calitatea paginii web a instanţei de judecată. Cele mai multe sugestii din partea justiţiabililor au vizat necesitatea îmbunătăţirii condiţiilor tehnice ale instanţelor de judecată, punctualitatea începerii şedinţelor de judecată, lipsa informaţiilor despre modul de examinare a cauzelor, creşterea profesionalismului judecătorilor, procurorilor şi a avocaţilor. Datele au fost oferite la o conferinţă de presă, la care a fost prezentat primul raport trimestrial privind implementarea Strategiei de Reformă în Sectorul Justiţiei. Raportul include, de asemenea, şi rezultatele monitorizării şedinţelor de judecată. În ceea ce priveşte măsurarea calităţii actului de justiţie prin monitorizarea directă a şedinţelor de judecată, pe parcursul a 3 luni au fost monitorizate 300 de şedinţe de judecată, selectate aleatoriu din toate instanţele naţionale de judecată. S-a constatat că aproape jumătate din şedinţele monitorizate nu au fost înregistrate audio. Mai mult de două treimi din  şedinţe s-au desfăşurat în biroului judecătorilor. În total în cadrul proiectului vor fi monitorizate circa 1900 de şedinţe de judecată, până în septembrie 2014.

Preşedintele Asociaţiei pentru Guvernare Eficientă şi Responsabilă, co-autorul proiectului, Olesea Stamate, a spus că monitorizarea este efectuată de 36 de monitori naţionali, activitatea cărora este coordonată de un coordonator de reţea şi 3 experţi naţionali ce formează echipa de analiză. Aceştia monitorizează câte 2 procese de judecată în fiecare lună. Toţi monitorii au fost implicaţi anterior în acţiuni de monitorizare civică a proceselor, desfăşurate de Asociaţia «Promo-LEX». Aceştia au fost instruiţi cu privire la metodologia şi principiile de monitorizare, raportare şi intervievare.

Proiectul «Monitorizarea reformei sectorului justiţiei pentru sporirea responsabilităţii Guvernului», implementat de către Asociaţia «Promo-LEX» şi Asociaţia pentru Guvernare Eficientă şi Responsabilă, cu sprijinul financiar al Uniunii Europene.