Privind redactarea actelor judecătoreşti în limba de stat

Potrivit art. 24 alin.(1) CPC, judecarea pricinilor civile în instanţele judecătoreşti se desfăşoară în limba de stat.

Totodată, conform prevederilor art. 24 alin.(3) din CPC, prin încheiere a instanţei, procesul se poate desfăşura şi într-o limbă acceptabilă pentru majoritatea participanţilor la proces.

Dispoziţia prevăzută în alin.(4) al normei de drept menţionate statuează că în cazul în care procesul se desfăşoară în o altă limbă, instanţa emite hotărîrea în mod obligatoriu şi în limba de stat. Uneori, instanţele de judecată, desfăşurînd procesul în o altă limbă, decât cea de stat, nu respectă norma imperativă de drept indicată supra.

În acest context, atenţionez instanţele de judecată să se conformeze prevederilor art. 24 alin.(4) CPC, avînd în vedere caracterul obligatoriu şi executoriu al actelor judecătoreşti pe întreg teritoriul RepubliciiMoldova.

Mihai Poalelungi,
Preşedintele Curţii Supreme de Justiţie