Asociaţia Judecătorilor din Republica Moldova a găzduit săptămîna aceasta o dezbatere pe subiecte de actualitate juridică

Asociația Judecătorilor din Republica Moldova (AJRM) cu susținerea Programului USAID de Consolidare a Instituțiilor Statului de Drept(ROLISP), a dat start unui proiect de dialog în domeniul justițiar. Sesiunnile pretind a fi platforme permanente de discuții între autoritățile naționale, societatea civilă și reprezentanții mass-media, unde vor fi abordate chestiuni de importanță majoră în procesul de realizare a reformei în justiție. Miercuri, 27 februarie, în incinta Curții Supreme de Justiție a avut loc masa rotundă cu participarea dlui Mihai Poalelungi, președinte al CSJ, Igor Dolea, doctor habilitat în drept și proaspăt membru al Curții Constituționale (moderatorul evenimentului), Ion Druță, președinte AJRM și Frederick G.Yeager, director «Rolisp».  Totodată, în sesiunea de debateri au mai participat reprezentanţi ai Curţii Supreme de Justiţie, Curţilor de Apel, altor instanţe judecătoreşti, societatea civilă şi mediul academic. Așadar, prin proiectul dat, AJM își propune să antreneze specialiștii în materie (autoritățile judecătorești), dar și societatea în ansamblu, în discuții sensibile, cum ar fi bunăoară cele anunțate în runda de miercuri – pornirea urmăririi și a procesului penal, competențele, măsurile preventive, audierea martorilor cu aplicarea mijloacelor tehnice etc., etc.

Astfel, pînă în decembrie 2015 vor fi organizate mese rotunde tematice orientate să sporească considerabil frecvența și calitatea comunicării între autoritățile judecătorești și societatea civilă, cu antrenarea și participarea organizațiilor și specialiștilor cu experiență. Rezultatul trebuie să fie unul constructiv, iar într-un final, să fie elaborate un șir de recomandări pentru buna funcționare a sistemului  judecătoresc din Republica Moldova, supus reformei. Și, nu în ultimul rînd, rezultatele acestor discuții publice vor servi la îmbunătățirea actul juridic, a practicilor de comunicare ale justiției cu mass-media și avantajele acesteia. Igor Dolea, judecătorla CurteaConstutuțională a spus că numai printr-o comunicare permanentă putem asugura buna funcționare a sistemului judecătoresc, într-o atmosferă de transparență. În justiție totul este relativ, contează mult cum respectăm buchia legii, dar și bunul simț. Nu poți «importa» Codul Panal al Germaniei pentru a-l aplica în RepublicaMoldova. Teoretic e posibil, dar numai în cazul în care aduci și vreo 25 de milioane de nemți. Dincolo de expresiile oarecum pamfletiste, justiția din Moldova are de parcurs un drum anevoios, dar absolut necesar, cel al reformelor reale, nu mimate. În justuție este încă mult loc de îmbunătățire. Exemple întîlnim aproape zilnic, la toate instanțele. Judecătorii de instrucție, deseori, aprobă arestări care, nu totdeauna sînd întemeiate. La fel de bine argumentate trebuie să fie și acțiunile magistaților, acțiuni care limitează drepturile și libertățile fundamentale ale omului. Încă nu-i clar cine trebuie să escorteze un arestat la domiciliu, cine, cui și cînd trebuie să asculte convorbirile telefonice.  Cazul scandalos Baghirov ne-a demonstat că, în acestă ordine de idei, articolele din Codul de procedură se bat cap în cap. Iată de ce, Asociația Judecătorilor dinMoldova, prin aceste dezbateri, urmărește scopul ca legea să fie nu doar respectată, ci și înțeleasă, oferind astfel un bun prilej pentru dialog.  Pachetul de documente despre proiectul în derulare implementat de Asociația Judecătorilor din Moldova este disponibil în rubrica alăturată «Proiecte».